Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/7/2020

VOV4.K’ho - Drim ngai (5/7), tàm Hà Nội, Ban Tuyên giáo dà lơgar pơgồp bal mờ Đoàn Ơruh pơnu Cộng sản Hồ Chí Minh dà lơgar, Bộ Giáo dục mờ Đào tạo bơyai lơh dơ\ tơn jơh mờ jàu khà jờng dơ\ pơr lòng “ Bác Hồ mờ kơnòm dềt – Kơnòm dềt mờ Bác Hồ”. Geh lơh bơh ngai 15 nhai tus ngai 27 nhai 6 nam 2020, dơ\ pơr lòng neh dờp geh rlau 4 tơlak 500 rơbô jơnau pơrlòng bơh jơh gùt dà lơgar dê mờ 3 broă lơh pơr lòng tàm hơ\ geh:  cih, wac rùp mờ pơr lòng pờ tơn tàm internet.

Tàm broă lơh, Mpồl bơyai lơh neh jàu 2 khà 1 bơnah pơr lòng cih, 2 khà 1 bơnah pơr lòng wac rùp mờ 2 khà 1 bơnah pơr lòng tơn tàm internet mờ uă khà jờng dùl nă să is ndai. Đơs tàm dơ\ jàu khà jờng Bí thư Đảng dà lơgar, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam ồng Trần Thanh Mẫn kơ\p kờ` kơnòm pa tàu, kơnòm dềt tàm gùt lơgar geh pơn jat tai lơh ngan pơlam tàp, tàm pơr lòng bơsram, di pal mờ sơn đan “ kòn dờn bơr kơnòm bơsram jak, sau gơ lòng sồr Bác Hồ dê”, gơ gơs là cau tờm tàm rài tơnơ\ do dà lơgar dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định