Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/4/2021

VOV4.K’ho- Ngai 19/4, ồng Mohammad Javad Zarif Ngoại trưởng lơgar Iran tŭ do gam còp lơgar Indonesia neh cribơyai ală broă kă bro mờ lơh sa mờ Ngoại trưởng lơgar Indonesia mò Retno Marsudi. Tàm dơ̆ tìp măt, ồng Mohammad Javad Zarif Ngoại trưởng lơgar Iran dê neh đơs sùm bơta kuơmàng bơh broă lơh sir dùl jơnau ring bal kă bro mờ tơngŏ nùs nhơm rơcăng bơh Iran dê kờñ pơn jăt tai cribơyai.

Bàr gah neh cribơyai bè ală broă bơtàu tơnguh krơi is tàm lơh broă bal 2 gah, bè ală broă lơh sơnơm, lơh sa, kơlôi sơnơng mờ công nghệ, kuơmàng là ală broă lơh ngan bơh Iran dê mờ Indonesia nàng kờñ sơndră wơl mờ kòp dờng mờ tơnguh pràn bơtàu tơnguh wơl lơh sa tơnơ̆ dơ̆ kòp dờng. Ngoại trưởng Iran ồng Mohammad Javad Zarif kung geh dơ̆ tìp măt tơm bơh bơr mờ ồng Joko Widodo Kuang ătbồ lơgar Indonesia dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định