Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho- Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngai òr (12/05) bơyai lơh dơ̆ pơrjum mhar dơ̆ bàr tàm poh bè bơta tàm Trung Đông, tàm hơ̆ geh bal broă cau Palestine tài gơtìp ală bơta kal ke gơbàn bơh lơgar Israel mờ cau Palestine tàm ală ngai pa do. Ồng Tor Wennesland, kuang dong broă kuơ màng bơh Liên hợp quốc bè bơta ring lơngai tàm Trung Đông yal tơngĭt jơnau bè bơta kal ke gơguh uă đah lơgar Israel mờ cau Palestine, đơs tờm di lah geh tam lơh, làng bol bơh bàr đah gơtìp hoàc huơr. Ồng hòi jà Hội đồng Bảo an bal mờ ală gah gơrềng bal pal geh broă lơh mhar nàng kơrian bơta di gơlan gơtìp do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định