Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/5/2022

VOV4.K’ho- Hội đồng Ƀảo Liên hợp quôk ờ gơtùi ring bal rơndap cih Nghị quyết nàng tơnguh lơh glài lơgar Triều Tiên, tài bơh Nga mờ Lo- 2 lơgar tàm mpồl thường trựk đùh sră ờ bài; hòi jà ală gah cribơyai ala tài bơh lơh tơnguh bơta tam dră bồ. Đại sứ Mỹ tàm Liên hợp quôk mò Linda Thomas- Greenfiel đơs dơ̆ đùh sră là dùl “ngai ờ niam ngan rlau jơh” gơwèt mờ mpồl duh broă dê.

Jat Đại sứ Mỹ yal, bơta kơrhia mờ ơm mŏ bơh Hội đồng Ƀảo an dê geh ờ dong lơh tơrmù ƀà ală bơta pơhìn bơh lơgar Triều Tiên dê, geh tŭ gam lơh pơn jờng Triều Tiên geh tai ală broă lơh bơchồt pa. Ai lơgar Nga mờ Lo kung gam dùl nùs ring bal là ờ kờñ broă tơnguh lơh glài lơgar Triều Tiên, mờ ala tàm hơ̆ là sang tĕ dùl bơnah lơh glài nàng tơnguh broă cribơyai.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định