Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/1/2022

VOV4.K’ho- Ngai 24/01, kwang ala mat dờng màng bè broă lơh sền gàr lơngap lơngai mờ lơh broă mờ lơgar ndai bơh Mpồl tam klac câu Âu dê đơs nền, EU ờ geh broă rơndap lơh ruc ală kwang bàng lơh broă mờ lơgar ndai tàm Kiev, lơgar Ukraine rê wơl hờ lơgar, mơya kung đơs nền là, dùl dơ̆ sò tơm ling klàng bơh Nga dê tàm ù tiah Ukraine là broă digơlan gơlik geh tàm khat tŭ lơi. Lài hơ̆ dùl ngai bal, Ƀộ ngoại giao Mỹ yal, neh jun hìu bơnhă ală kwang bàng lơh broă tàm đại sứ quán tàm Kiev, mờ kung ai gơnoar 2, 3 cau lơh broă bơh anih ala mat lơh broă mờ lơgar ndai lơgar Mỹ dê lik is bơh Ukraine mờ jơnau nàng sơndră mờ bơta pơhìn ngai sơlơ dờng bơh đah lơgar Nga. Tơnơ̆ hơ̆, Ƀộ Ngoại giao Anh kung yal, 2, 3 nă cau lơh broă bơh Đại sứ quán Anh dê tàm Ukraine geh lik bơh lơgar do mờ jơnau ndrờm bè do sơl.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định