Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/6/2021

VOV4.K’ho- Tŭ do lơgar he gam ờ tơl uă ngan sơnơm vaccine nàng gơtùi lơh geh bơta pràn sơndră kòp jơh gùt mpồl bơtiàn. Sơmờm jơnau kờñ cit sơnơm vaccine bơh làng bol dê, tàm internet geh uă jơnau hòi jà ală anih lơh broă, mpồl bal, mpồl lơh sa kă bro blơi halà blơi bơh lơgar ndai sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 halà cit sơnơm vaccine ai cau lơh broă, cau lơh broă bal in...

Nàng pleh jơnau pơhìn gơtìp pơrlồm cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 ờ ngan, ờ git loh anih lơh gơlik, ờ gàr bơta niam, ờ geh bơta ờdo ờdă, Bộ Y tế sồr làng bol bañ ngui ală bơta sơnơm vaccine ờ git loh anih lơh gơlik do. Bộ Y tế sồr ală tiah, mpồl cau, mpồl lơh sa kă bro geh jơnau kờñ blơi bơh lơgar ndai sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 pal tus cribơyai tơn mờ ală mpồl lơh gơlik sơnơm vaccine, bañ jòi cau lơh kòn gùng nàng blơi.

Ală bơta sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 ngui tàm Việt Nam pal geh Bộ Y tế ai gơnoar geh bơta pal jat ai jơnau kờñ jal mhar in tàm broă rơcang sơndră kòp bơtờp. Bộ Y tế kung đơs nền, sơnơm vaccine geh cit ờ sa priă ai làng bol in. Den tàng, làng bol pal kơrhia, kơp tus tŭ geh cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 tŭ anih lơh sơnơm yal. Mờ kung pal rơcang ngac tềng đap ală jơnau hòi jà cih mat cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 tàm internet, tin nhắn mờ ală bơta yal tơnggit ndai.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định