Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/7/2021

VOV4.K’ho- Di dơ̆ tơngkah kir sơnrai 74 nam Ngai Cau ling sồt să- Cau ling chơ̆t màng, mho ngai (23/7), ồng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch lơgar còp mờ pà phan ală cau ling sồt să tàm Anih tờm ròng siam sền gàr cau ling sồt să, cau ling kòp tê jê să kơn jơ̆ mờ Ròng siam, sơm kòp cau geh màng mờ dà lơgar càr Hà Nam; còp mờ pà phan Mè Việt Nam khin cha jak chài mờ cau ling sồt să pơn rơ jak tàm càr do dê.

                Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc pà phan ală cau ling sồt să- cau ling kòp tê jê să in  

Ala mat Kuang đơng lam bồ Đảng, Dà lơgar tơngŏ bơta kah rơngal gơwèt mờ ală cau ling sồt să, cau ling kòp tê jê să tàm Anih tờm do dê, ală cau ling kòp tê jê să mờ hìu bơnhă cau ling chơ̆t màng, cau geh màng mờ dà lơgar tàm gùt lơgar, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc jờng rơ ală cau cau ling kòp tê jê să neh sùm lơh ngan brồ guh, sơr lèt gan bơta jê sồt, roh rui, lơh jat jơnau bơto sồr bơh Bác Hồ dê: Cau ling bulah să jan sồt mồr mơya ờ gŏ di là sang tĕ, pơn jat tai bơt bơtàu rài kis niam bơnĕ rlau tai, pơgồp bơnah ai ƀòn lơgar dà lơgar in. Bơh mờr 50 nam crơng gơs, Anih tờm ròng siam sền gàr cau ling sồt să, cau ling kòp tê jê să mờ Ròng siam, sơm kòp cau geh màng mờ dà lơgar càr Hà Nam neh lơh sir jak ngan kơnòl broă, dờp mờr 3 rơbô nă cau ling kòp tê să, neh ròng siam sền gàr mờ sơm kòp rlau 72 rơbô nă cau geh màng mờ dà lơgar in, tàm hơ̆, sền gròi dong kờl ai 28 nă cau ling sồt să kơn jơ̆ in.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định