Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Ủy ban Nhân dân càr Dăk Nông pa bơyai lơh Cribơyai “Lam lơh rơndăp broă lơh sơlơ tơnguh bơta tơl pràn bơtàu tơnguh wơl mờ gơdờp bơh cau ùr jơi bơtiàn kòn cau gơtìp gơrềng tài bơh kòp Covid-19 dê tàm ù tiah càr Dăk Nông”, bơh Broă lơh Bơtàu tơnguh Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam dong kờl. Jăt jơnau yal tàm dơ\ cribơyai, tu\ do, cau ùr geh tus pơgăp 49% khà kờp làng bol càr Dăk Nông dê, tàm hơ\ geh mờr nggùl khà là cau ùr jơi bơtiàn kòn cau.

Rơndăp broă lơh Sơlơ tơnguh tai bơta tơl pràn bơtàu tơnguh wơl mờ gơdờp bơh cau ùr kòn cau gơtìp gơrềng tài bơh kòp Covid-19 tàm ù tiah càr Dăk Nông dê geh khà priă bơcri là 1 tơmàn 400 tơlak đong, nàng kờ` dong kờl ai ală hìu bơnhă geh rài kis kal ke, ală oh mi cau ùr là cau jơi bơtiàn kòn cau tàm ală mpồl, hợp tác xã…bơtàu tơnguh wơl mờ bơtàu tơnguh lơh sa, wèt tus gơmù r[ah kơ\ kơl jăp. Cribơyai nàng kờ` gi\t ală kal ke, bơta kòl yan, ală bơta kơryan tờm bơh ală mpồl, mpồl lơh sa kă bro [òn lơgar dê gơtìp gơrềng kơn jơ\ tài bơh kòp Covid-19 mờ bơtàu tơnguh lơyaì, bơh hơ\ ai geh ală jơnau bơsram lam lơh jăt tàm rài kis ngan ngồn.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định