Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2022

VOV4.K’ho- Ủy ƀan Ñân zân càr Dăk Nông neh lơh nền tă rlau 35 tơmàn đông lùp còp, pà phan, pơn jờng ală mpồl lơh broă mờ gròi sền ai cau rƀah, cau gơtìp kal ke tàm dơ̆ sa tềp bơhiàn Ñâm Zần 2022 in. Nam do, bơdìh mờ ală hìu bơnhă geh sră dong kờl bơh dà lơgar, cau geh màng mờ kac màng, ală mpồl ling, càr Dăk Nông gam rề ơnàng cau geh jàu pà phan sa tềp tus jơh ală hìu sơnơm tàm kấp hơ đơm, ală anih sền gròi rơcang sơndră kòp Kovid-19, ală mpồl lơh broă tàm mpồl lam lài sơndră kòp, ală mpồl lơh kơnòl atbồ, sền gàr brê tàm kấp hơ đơm.

Càr kung pà tơl thôn, ƀòn jơi bơtiàn kòn cau dùl êt nă cau 6 tơlak đông nàng bơyai lơh làng bol in chờ hờp sa tềp ƀòn lơgar. Bal mờ kes priă, Dăk Nông neh hòi jà uă bơta tă pơgồp dong kờl làng bol geh bơta niam nàng sa tềp, mờ jơnau đơs, ờ lời hìu bơnhă lơi gơtìp jơgloh, siơ̆u siar tàm ală ngai wă rò sơnam pa. Càr kung dan Cíñ phủ tă 950 tấn phe dong kờl cau rƀah in.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định