Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/4/2021

VOV4.K’ho- Tus tŭ do, ală tiah tàm càr Dak Nông neh crơng gơs 680 mpồl tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp, tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026, di tơngai sồr. Jat Ủy ban tĕ khà càr Dak Nông yal, broă lơh rcang ai ngai tĕ khà in neh lơh sir jơh. Tŭ do, UBND ală kơnhoàl, ƀòn dờng, xã, thị trấn neh crơng gơs 680 tiah đùh sră ndrờm bal. Tàm hơ̆, geh 21 mpồl tĕ khà là tiah đùh sră is, tàm hơ̆ geh ală pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar, bàr pe mpồl lơh broă gơwèt Kuang àng càr, Gah đơng lam ling klàng càr, Anih tơn jơh ngir lơh tàm ù tiah càr dê. Tơl mpồl tĕ khà geh bơh 11 tus 21 nă cau, tàm hơ̆ geh Cau atbồ mpồl, cau cih sră mờ ală ủy viên là ala mat anih lơh broă dà lơgar, mpồl lơh broă mpồl chính trị, mpồl lơh broă mpồl bơtiàn, mpồl chính trị- mpồl bơtiàn mờ ala mat cau tĕ khà tàm càr dê.

Ủy ban tĕ khà càr neh dan mờ Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar ai 13 mpồl tĕ khà tàm 12 pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar mờ 1 Tiểu đoàn pơlam tàp cơ động tĕ khà gờñ 1 ngai nàng lơh kơnòl broă.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định