Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/5/2021

VOV4.K’ho-Ngai 05/5, ală mpồl lơh broă tĕ khà tàm ù tiah càr Dak Nông dê bơyai lơh pơrjum tìp mat mờ cau tĕ khà hòi jà tĕ khà ai cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân kấp càr tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026. Jat cồng nha yal sră cih mat ngan ngồn, càr Dak Nông geh 10 nă cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 (tàm hơ̆ geh 2 nă Kuang bàng bơh dà lơgar yal tơngĭt rê tơlik mat tĕ khà) geh tam pà, yal tơngĭt rê hòi jà tơlik mat tĕ khà tàm 2 mpồl lơh broă tĕ khà. 88 nă cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr khoá 4, tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026 geh tam pà, yal tơngĭt rê hòi jà tơlik mat tĕ khà tàm 14 mpồl lơh broă tĕ khà.

Ală dơ̆ pơrjum tìp mat mờ cau tĕ khà gơwèt mờ cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân ală kấp tàm ù tiah càr Dak Nông tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026 geh bơyai lơh bơh ngai òr 05/5 tus ngai 12/5/2021.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định