Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/6/2021

VOV4.K’ho- Jat Sở Y tế càr Dak Nông yal, ală cau tàm càr dê ơm rềp mờ 2 nă cau kòp Covid-19 tàm ƀòn dờng Hồ Chí Minh neh geh cồng nha ờ bơtờp dơ̆ 1 mờ virus Sars CoV-2.

Lài hơ̆, tơnơ̆ tŭ dờp jơnau yal 2 nă cau kòp sồ 13.498 m13.499 bơh ƀòn dờng Hồ Chí Minh lòt tus càr Kon Tum geh lòt gan ù tiah càr Dak Nông bơtờp kòp Covid-19, ơm rềp mờ ală cau lơh broă gam lơh broă tàm ală trạm tă priă gùng rơndeh lòt tàm ù tiah càr Dak Nông dê. Gah lơh sơnơm càr Dak Nông neh mhar ngan jòi gĭt tiah lòt rê bơh 10 nă cau ơm rềp do mờ ai mẫu xét nghiệm mờ ai ơm yah ngài tơrgùm bal nàng kham kòp. Jat cồng nha xét nghiệm Realtime-PCR, 10 nă cau ơm rềp  do neh ai cồng nha ờ bơtờp dơ̆ 1. Tŭ do, să jan bơh ală cau ai ơm yah ngài kung gam bè ờs, mpồl lơh sơnơm cih mat ală cau F2 nàng sồr ơm yah ngài jat jơnau sồr.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định