Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/7/2021

VOV4.K’ho- Gah lơh sơnơm càr Dak Lak neh sơn đờm cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 ai ală mpồl cau geh ai cit lài bơh càr dê in. Ală cau măi rơndeh gùng ngài geh tơmut tàm mpồl cau geh ai cit lài dơ̆ do, lơh gơlik bơta kơp kơnờm tơrmù ƀà bơta kòl yan tàm broă pơndiang phan lòt tus ală càr, pơgồp bơnah lam lơh jat jơnau kờñ dơ̆ lĕ bal: ờ mìng sơndră kòp bơtờp mờ gam gàr niam bè lơh sa.

Jat Anih tờm gròi sền kòp tê jê să càr Dak Lak yal, tàm dơ̆ cit sơnơm vaccine kòp Covid-19 dơ̆ 3 do, mờ 30 rbô ding sơnơm vaccine geh pà, càr geh cit ai ală cau geh cit lài in là cau lơh broă tàm gah lơh sơnơm, cau tus bal rơcang sơndră kòp, cau lơh broă tàm ală anih lơh sa mờ măi mok, ngân hàng, drà bơh sơn rờp. Broă ală cau măi rơndeh gùng ngài geh ai lài cit sơnơm vaccine kòp Covid-19 geh ală mpồl lơh sa kă bro tàm Dak Lak đơs niam, kơp kờñ gơtùi tă bơsong dùl bơnah bơta kòl yan phan bơna lòt tus ală càr gam gơlik geh tŭ do. Dơ̆ cit sơnơm vaccine kòp Covid-19 dơ̆ 3 tàm Dak Lak kờp dŭ geh lơh dơ̆ lĕ tàm ngai 22 nhai 7.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định