Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/6/2022

VOV4.K’ho- Dơ̆ pơrlòng jơh bơsram kấp pe nam 2022 geh bơyai lơh tàm 2 ngai bơh ngai 7 tus ngai 8 nhai 7 tus. Càr Dăk Lăk geh rlau 20 rơbô 400 nă kơnòm pơrlòng cih mat dan tus bal pơrlòng tàm 32 anih pơrlòng tàm 15 kơnhoàl, thị xã, ƀòn dờng tàm càr dê.

Mpồl đơng lam dơ̆ pơrlòng jơh bơsram kấp pe nam 2022 càr Dăk Lăk lòt sền bơta geh ngan tàm tiah pơrlòng Hìu bơsram kấp pe Buôn Đôn

Ồng Phạm Đăng Khoa, Kwang atbồ Sở Giáo dục mờ Đào tạo càr Dăk Lăk pà gĭt: dơ̆ pơrlòng nam do, Ƀộ Giáo dục mờ Đào tạo pơn jat tai jàu ală tiah in kong kơnòl bơyai lơh pơrlòng. Den tàng, Sở Giáo dục mờ Đào tạo càr Dăk Lăk neh rcang geh broă rơndap lơh gờñ ngan. Tus tŭ do, broă rcang ai dơ̆ pơrlòng jơh bơsram kấp pe nam 2022 gam geh lam lơh di tơngai. Ală hìu bơsram geh kơnòm tus bal pơrlòng jơh bơsram kấp pe lơh ngan bơto wơl jơnau neh bơsram, bơyai lơh sền gĭt bơta jak, sac rơ wah kơnòm bơsram nàng bơto wơl jơnau neh bơsram. Bè mpồl kwang bàng tus bal drơng broă tàm dơ̆ pơrlòng, Sở Giáo dục mờ Đào tạo càr Dăk Lăk neh hòi jà rlau 2 rơbô 700 nă kwang bàng lơh kơnòl broă tàm ală mpồl duh broă pơrlòng. Nàng dơ̆ pơrlòng geh bơyai lơh ờdo ờdă, niam, di mờ kơrnoat boh lam, Sở ngan ngồn sền gròi pơlam tàp ai kwang bàng lơh broă lơh lùp sền, lòt sền in.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định