Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/6/2022

VOV4.K’ho- Mho ngai 27/6, jat jơ ƀòn lơgar, Củ tịc Quôk hội ồng Vương Đình Huệ neh tus bal dơ̆ cribơyai kwang bàng kâp dờng “Lơh sa- kă bro- bơcri priă Việt Nam mờ Hungary” bơh Ƀộ Kế hoạc mờ Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tàm lơgar Hungary pơgồp bal bơyai lơh mờ mờr 100 mpồl lơh sa kă bro Hungary mờ Việt Nam tus bal.

Tàm tŭ tơngai tam gơl pa bơh Việt Nam dê, Hungary neh jơh nùs kờñ broă kĭ, ring bal Hiệp địñ kă bro khat gơboh Việt Nam mờ Mpồl tam klac câu Âu. Priă geh bơh tac phan đah 2 lơgar neh geh bơta gơguh niam ngan, bơh khà 266 tơlak dolar Mỹ tàm nam 2016 gơguh tus 1 tơmàn 300 tơlak dolar Mỹ tàm nam 2020. Đơs tàm dơ̆ cribơyai, ồng Peter Andras Sztaray, Quôk vụ khañ, Ƀộ Ngoại giao mờ Lơh sa mờ lơgar ndai lơgar Hungary đơs nền, ală mpồl lơh sa kă bro Hungary kơp kờñ sơlơ tơnguh lơh broă bal kă bro mờ Việt Nam. Git gơp jơh nùs đah 2 lơgar là dùl bơta geh cồng nha ngan nàng sơlơ tơnguh git gơp kă bro đah 2 lơgar tàm tơngai tus.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định