Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/1/2022

VOV4.K’ho- Mho mang ngai 24/01, di dơ̆ rơcăng wă rò Sơnam pa Sa tềp Ñâm Zần 2022, Củ tịc Quôk hội ồng Vương Đình Huệ mờ Mpồl lơh broă bơh Dà lơgar dê neh tus bal Broă lơh “Sơnam pa Ling sền gàr tiah nhàr lơgar ram nùs làng bol dà lềng” tàm Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Rạch Gốc, kơnhoàl Ngọc Hiển, càr Cà Mau.

Đơs tàm dơ̆ bơyai lơh broă lơh do, Củ tịc Quôk hội ồng Vương Đình Huệ chờ hờp pà gŏ, bulah rài kis gam uă kal ke mơya kwang bàng, cau ling tàm Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Cà Mau đơs bal, Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr Rạch Gốc đơs is sùm kơ̆ kơl jăp tiah nhàr lơgar bơh dà lơgar, tam klăc bal, dùl nùs bal, lam lơh dùl ròt bal ală broă lơh lơh broă, gĭt nền broă gơlik geh tàm ală gah broă lơh ling sền gàr tiah nhàr lơgar, sền gàr kơ̆ kơl jăp gơnoar tờm ù tiah dà lềng bồt bơlào dê, tiah dà lềng bơh càr dê.

Củ tịc Quôk hội ồng Vương Đình Huệ đơs sùm, kwơmàng tàm dơ̆ sa tềp bơhiàn dà lơgar Ñâm Zần 2022 mờr tus, kwang bàng mờ cau ling ală mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Cà Mau neh pơgồp bal niam ngan mờ kâp ủy, gơnoar ătbồ, sền gròi kơlôi rơcăng sa tềp ai làng bol ală xã rềp kềng dà lềng in; sền gròi dong kờl ală hìu bơnhă geh dà kơlhề mờ kăc màng, ală hìu bơnhă cíñ sac, hìu bơnhă rƀah, kơnòm dềt, kơnòm bơsram tàm tiah do geh wă rò sơnam pa gơ in ram mhŭ ngan, wil tơl ngan mờ chờ hờp chờ hờn ngan.

Tàm dơ̆ bơyai lơh broă lơh do, Củ tịc Quôk hội ồng Vương Đình Huệ mờ ală kwang bàng tàm Mpồl lơh broă bơh Dà lơgar dê neh jàu 750 bơnah phan pà Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Rạch Gốc, ală mpồl cau tàm tiah lam lài tam dră mờ kòp, hìu bơnhă cíñ sac, hìu bơnhă rƀah, hìu bơnhă kal ke tàm ù tiah kơnhoàl Ngọc Hiển.

Lài hơ̆, Củ tịc Quôk hội ồng Vương Đình Huệ neh lòt còp, nting bơr sa tềp ală kwang bàng, cau ling Tiểu đoàn U Minh 2 mờ ală đoàn viên, cau lơh broă tàm xã Phong Điền, kơnhoàl Trần Văn Thời, càr Cà Mau. Tiểu đoàn U Minh 2 là tiểu đoàn kơ động tam lơh bơh càr dê, là mpồl tờm ngan tàm rài tam lơh làng bol bơh ling klàng mờ làng bol càr Cà Mau dê tàm rài tam lơh dră wơl bol sò tơm Mỹ tơngklàs dà lơgar, tàm broă tam lơh sền gàr tiah nhàr dà lơgar đah jum mat tơngai mut mờ lơh kơnòl dunia dong kờl lơgar Campuchia. Đơs tàm Tiểu đoàn U Minh 2, Củ tịc Quôk hội ồng Vương Đình Huệ jờng rơ ală cồng nha mờ mpồl neh lơh geh, kơp kờñ ală kwang bàng, cau ling pơn jat tai gàr kơ̆ nùs nhơm kac màng, lơh krơh lài, lơh gơs jak ngan tơl kơnòl broă geh Đảng, dà lơgar mờ làng bol pin dờn jàu he in.

 

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến mờ K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định