Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho- Ngai 06/5, Thứ trướng Ngoại giao ồng Nguyễn Quốc Dũng neh bal mờ ală kuang atbồ SOM ASEAN mờ ala mat Kuang dong broă Ngoại trưởng Mỹ ồng Atul Keshap neh tus bal cribơyai mpồl ASEAN mờ lơgar Mỹ pah nam dơ̆ 34 geh bơyai lơh jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet.

Ồng Atul Keshap đơs nền, gơnoar atbồ lơgar bơh Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Joe Biden dê sền dờng màng git gơp lơh broă bal jŏ jòng mờ mpồl ASEAN, kờñ gơnoar broă lơh tờm bơh mpồl ASEAN mờ gùng dà bơh mpồl ASEAN dê bè Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, kơp kờñ sơlơ tơnguh lơh broă bal mờ ASEAN nàng bơsong ală bơta lòng gam ai tơlik. Cribơyai bè broă tàm dunia mờ tàm tiah do, ASEAN mờ Mỹ đơs nền geh pơgồp bal jơh nùs tă pơgồp gàr sùm ring lơngai, lơngap lơngai, kơ̆ kơljap tàm tiah do, tàm hơ̆ geh lơngap lơngai mờ ờdo ờdă gùng dà lềng tàm dà lềng đah mat tơngai lik, gơl gùng dà lềng dờng màng ngan bơh dunia dê.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định