Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/11/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 29/11, tàm Hìu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ neh wă rò Đại sứ lơgar Hàn Quốc tàm Việt Nam ồng Park Noh-Wan tus còp să. Tàm dơ̆ wă rò, Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ đơs sùm, Việt Nam mờ Hàn Quốc geh bơta gĭt gơ̆p Tam klăc lơh broă bal jŏ jòng, nam 2022 tus, 2 lơgar tơngkah kir sơnrai 30 nam ngai lơh gơs bơta gĭt gơ̆p lơh broă, sac rwah nàng 2 lơgar ai bơta gĭt gơ̆p sơlơ gơguh uă tai tàm uă broă.

Kuơmàng, tàm tơngai do, bơta gĭt gơ̆p đah 2 lơgar tàm jơh ală gah Dà lơgar, Quốc hội, Chính phủ, tìp măt lơh quèng bal làng bol geh sơlơ lơh pràn kơldang, bulah bơta gơrềng bơh kòp bơtờp dê, kuang đơng lam bồ kấp dờng màng 2 lơgar dê neh geh ală dơ̆ tìp măt 2 gah bơh tàm internet mờ tìp măt tơn. Dùl nùs bal mờ jơnau đơs bơh Đại sứ lơgar Hàn Quốc tàm Việt Nam dê, Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ pà gĭt, Đảng, Dà lơgar Việt Nam gam sồr gờñ pờ wơl gùng par dunia geh bal ală jơnau sồr bè sră lòt rê vaccine. Chính phủ, ală ƀộ gah sơnah lơh broă geh gơrềng gam lơh jăt jơnau sồr do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định