Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/7/2021

VOV4.K’ho - Mho mờ mang òr (23/07), tàm hìu Quốc hội, Quốc hội khoă 15 bơyai lơh yal mờ jào kơrnoăt bơh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bè broă kuang bàng.

                        Chủ tịch Quốc hội ồng Vuơng Đình Huệ jào krnoăt bè broă kuang bàng

Đơs tàm dơ̆ pơrjum, Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ đơs tờm, tơnơ̆ mờ 2 ngai pơrjum sơnrờp ngan tàm dơ̆ pơrjum sơnrờp, Quốc hội khoă 15, jơh ală gơnoar broă gơwèt broă tơnpồ bơh Quốc hội neh geh pồ, kĭ tơnpồ. Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ kơ̆p kờñ kuang đơng lam ală Ủy ban, anih lơh broă bơh Quốc hội geh dờp kơrnoăt gơs mpồl kuang bàng tờm Quốc hội dê, tus bal nàng pơn jăt tai geh sùm ală cồng nha mờ Quốc hội neh lơh geh mờ pơn jăt tai tam gơl pa, tơnguh uă bơta niam broă lơh bơh Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ kung đơs là, kờñ Chính phủ niam den Quốc hội kung pal niam, drơng broă tài làng bol, tàm hơ̆ uă ngan là tàm broă bơ̆t bơtàu adăt boh lam, gròi sền, bơceh lơh ai dà lơgar tơnguh bơtàu. Sồr, kuang đơng lam Hội đồng Dân tộc, ală anih lơh broă, Ủy ban bơh Quốc hội pal at tê mơ lơh jăt ală rơndăp broă, broă lơh neh geh jào, rơcang bơ̆t bơtàu rơndăp broă tam gơl pa tàm tơngu me kơrnoăt bal mờr geh Quốc hội ai tơlĭk.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định