Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/4/2021

VOV4.K’ho - Mho òr (12/04), tàm hìu Quốc hội neh bơyai lơh pơrjum dơ̆ 5, Hội đồng tĕ khà dà lơgar. Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng tĕ khà dà lơgar đơng lam pơrjum.

Do là pơrjum sơnrờp ngan tơnơ̆ mờ tŭ geh ờ uă kuang bàng bơh Hội đồng tĕ khà dà lơgar geh lơh gơs. Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng tĕ khà dà lơgar đơs, tàm tơngai bơh tŭ do tus tàm tŭ bơyai lơh tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ Hội đồng Nhân dân (HĐND) ală cấp tơngai bơh nam 2021 tus 2026 ờ gam uă, khà broă gam lơh uă, tàm pơrjum do ală kuang bàng tàm Hội đồng tĕ khà dà lơgar neh iăt jơnau yal mờ cri bơyai bè broă lơh jăt kơnòl bơh tŭ tơnơ̆ mờ pơrjum Hội đồng tĕ khà dơ̆ 4 tus tŭ do; iăt jơnau yal rơcang pơrjum cri bơyai dơ̆ pe; pơgồp jơnau đơs ờ uă broă dờng pal kah nàng pơn jăt tai lơh jăt tàm tơngai tus. Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ sồr, chồl pràn broă lam sồr bè tĕ khà, nàng ngai tĕ khà mùl màl là ngai chờ gùt làng bol.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định