Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

VOV4.K’ho - Drim òr (13/05), tàm gơlang Thống nhất, ƀòn dờng Hồ Chí Minh, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc wă mpồl đơng lam dà lơgar gah jăt yàng phờk Việt Nam di tơnkah Phật đản 2021-Phật lịch 2565 geh cau kơ đơng yàng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch mpồl đơng lam, lam bồ mờ ală cau tàm mpồl duh broă sùm mpồl jăt yàng phờk Việt Nam.

                   Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc wă mpồl đơng lam dà lơgar gah jăt yàng phờk Việt Nam

Nam do, cau jăt yàng phờk lơgar Việt Nam geh chờ gờm Phật Đản 2021 tàm nùs nhơm tam cah ngài nàng gàr niam broă sơndră mờ kòp mờ gam cèng geh ală bơta kuơ nùs nhơm ai mpồl bơtiàn in, ai geh nùs nhơm niam chờ, lơh ngan tơmù kal ke tàm rài kis mờ tus bal tơnguh bơtàu dà lơgar.

Chủ tịch lơgar pin dờn mờ kơ̆p kờñ gah jăt yàng phờk Việt Nam pơn jăt tai tơlĭk gơnoar, bơngă pin dờn bơh gah jăt yàng dê tàm broă tơnguh broă bơ̆t bơtàu mpồl tam klăc bal gùt jơi bơtiàn kòn cau, tam klăc bal ală gah jăt yàng; tơnguh bơta pràn bơh gah jăt yàng, bơh broă pin dờn, bơh bơta chài rơgơi nàng tơnguh bơtàu dà lơgar.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định