Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/4/2021

VOV4.K’ho - Ngai 19 nhai 04, hơ̆ là ngai 08 nhai 3 jăt tơngai àng kơnhai dê, tàm broă lơh chờ Đền Hùng nam 2021, tàm tiah tềl kah yau rài lài do dà lơgar kuơ màng Đền Hùng (càr Phú Thọ) neh sơn đờm dơ̆ lơh chờ pơrlòng klơm, trŭ ƀañ chưng, pŏ piang lă dơ̆ 8.

                                                Dŏ pơrlòng klơm ƀan chưng, piang lă

Dơ̆ pơrlòng hòi jà broă tus bal bơh 13 mpồl pơrlòng mờ mờr 100 nă cau chài bal mờ broă sền gròi bơh cau năc nhơl chờ. Tơnơ̆ mờ tŭ săp ntas sơngơr sơn đờm lơh chờ, ală cau chài neh tus bal pơrlòng mờ nùs nhơm lơh ngan uă. Ală mpồl pơrlòng klơm 10 nơm ƀañ chưng tàm 10 phút. Tàm tŭ jơ uă ngan 45 phút, tơl mpồl pơrlòng pal trŭ sin, bŏ lề 5 kĭ phe mbar lơh gơs 10 nơm piang lă. Dơ̆ pơrlòng klơm, trŭ ƀañ chưng, bŏ piang lă là broă lơh chài rơgơi geh uă bơta niam chài ờs mờng dà lơgar dê, tơlĭk nùs nhơm “Hùc dà kah tô dà”.

Do kung là dơ̆ nàng ală cau chài, làng bol ală kòn cau tàm càr mờ bơdìh càr tìp bal, bơsram bal broă mờng chài tàm broă prăp gàr, tơnguh bơlta niam chài ờs mờng dà lơgar Việt Nam dê. Mpồl geh khà 1 tàm dơ̆ pơrlòng klơm, trŭ ƀañ chưng mờ geh khà 1 pơrlòng bŏ piang lă nam do geh UBND càr rơwah tus bal rơcang klơm ƀañ chưng, piang lă pơdơng ală bơtau Hùng di ngai duh khoai bơtau Hùng nam 2022.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định