Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho- Lơh jat gơnoar hòi jà tĕ khà bơh he dê, 10 nă cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ 85 nă cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr Kon Tum gam lơh broă lơh tìp mat mờ cau tĕ khà tàm ală tiah tàm càr dê. Broă bơyai lơh nàng 10 nă cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ 85 nă cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr, tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026 lơh jat gơnoar hòi jà tĕ khà bơh he dê geh Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Kon Tum lơh jat niam, di mờ jơnau sồr. Broă lơh rcang sơndră kòp Covid-19 tàm ală tiah tìp mat mờ cau tĕ khà geh ală gah lơh sơnơm ală tiah dê sền gàr niam ngan.

 Cau tơlik mat tĕ khà Quốc hội khóa 15 mờ hòi jà tĕ khà tàm kơnhoàl Kòn Rẫy, càr Kon Tum

Jơh ală cau tĕ khà tŭ geh lùp ndrờm đơs là, ală cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Quốc hội mờ cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr ndrờm geh nùs nhơm niam mờ rềp mềr ngan; broă lơh lơh broă bal hiă, tơngŏ geh kơnòl broă bơh he dê tŭ geh cau tĕ khà pin dờn pồ lơh Kuang bàng Quốc hội mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định