Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

VOV4.K’ho- Cau jăk chài bè kòp tàm gùng tă nhơm geh pơnrơ ngan lơgar Lo, ồng Chung Nam Sơn đơs là, pal roh bơh 2 tus 3 nam nàng geh tơl pràn sơndră mờ kòp mpồl bơtiàn tàm gùt plai ù nàng tam dră mờ kòp Covid-19 bơh broă cĭt sơnơm vaccine sơndră mờ kòp. Jơnau đơs do geh ai tơlĭk tàm dùl pơrjum bơh Mpồl duh broă Khoa học châu Á geh bơyai lơh tàm ƀòn dờng Quảng Châu, lơgar Lo ngai òr (13/05).

Ồng Chung Nam Sơn pà gĭt, cĭt sơnơm vaccine sơndră mờ kòp uă là dùl broă lơh nàng geh bơta pràn sơndră mờ kòp mpồl bơtiàn, mờ bơta do pal geh broă pơgồp bal tàm gùt plai ù tàm tơngai bơh 2 tus 3 nam. Cau jăk chài do gam pà gĭt tai, bŭ lah lơgar Lo tŭ do lam lài dunia bè khà geh sơnơm vaccine kòp Covid-19 geh ngui, mơya khà cĭt sơnơm do tàm lơgar do gam ờ uă, mìng geh di pơgăp 23%. Ồng hòi jà làng bol cĭt sơnơm sơndră mờ kòp sơlơ gờñ sơlơ niam nàng geh tơl khà pràn sơndră mờ kòp mpồl bơtiàn, tơmù broă gơrềng ờ niam bơh kòp Covid-19 gơwèt mờ broă tơnguh bơtàu broă lơh sa mpồl bơtiàn gùt plai ù dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định