Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/8/2022

VOV4.K’ho - Ngai òr (09/08), Sở Giao thông Vận tải càr Lâm Đồng pà git, gah lơh broă do gam mhar hòi jà broă lơh niam wơl, lơh kơl jăp wơl mờr 5 kơi sồ gùng koèl kơh Mimosa, gơl gùng gam tai neh gơtìp tơrlah uă tơnơ̆ mờ tơngai jŏ kơ̆p priă nàng lơh.

                        Càr Lâm Đồng mhar lơh niam wơl gơl gùng koèl kơh Mimosa gơtìp tơrlah uă

Koèl kơh Mimosa, gơl gùng lòt rê tờm ƀòn dờng Dà Làc, càr Lâm Đồng dê jòng mờr 11 kơi sồ. Do là gơl gùng geh ai ală bơta rơndeh pơn diang ñjơ̆ rơlao 1 tấn nggùl in lòt nàng tơmù gal ir rơndeh lòt tàm gùng koèl kơh Prenn. Mơya, tài khà rơndeh lòt rê uă den tàng koèl kơh Mimosa neh mhar gơtìp tơrlah uă. Nhai 6 nam 2021, Ƀộ Giao thông Vận tải ai priă nàng Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng lơh tờm bơcri priă lơh niam wơl. Tài khà priă geh ai mìng 34 tơmàn 500 tơlăk đong bơh kes priă lơh kơl jăp wơl gùng lòt, broă lơh mìng geh lơh di pơgăp 6 kơi sồ gùng, mờr 5 kơi sồ gùng gam tai ờ tơl priă nàng lơh den tàng ngai sơlơ gơtìp tơrlah uă. Tŭ do, khà priă lơh niam wơl gùng jòng mờr 5 kơi sồ gam tai tàm koèl kơh Mimosa neh geh Ƀộ Giao thông Vận tải ai, càr Lâm Đồng neh mhar lơh mờ kờp dŭ geh lơh gơs tàm nhai 11 tus.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định