Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/4/2021

VOV4.K’ho - Tơnơ̆ mờ 2 dơ̆ bơyai lơh pơrjum cri bơyai, Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Dak Lak neh lơh nền nòn khà măt kuang bàng tơlĭk măt tĕ khà kuang bàng Quốc hội mờ Hội đồng Nhân dân (HĐND) ală cấp.

                                                      Càr Dak Lak rơcang pơrjum cri bơyai dơ̆ 3

Ală tiah tàm càr neh lơh gơs broă ai jơnau pơgồp bal bơh cau tĕ khà tàm ƀòn ơm kis, wèt tus broă bơyai lơh pơrjum cri bơyai dơ̆ 3, rơcang ai ngai chờ gùt làng bol in. Jăt jơnau đơs bơh Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr dê, ală dơ̆ ai jơnau pơgồp jơnau đơs, jơnau tơn pồ bơh cau tĕ khà tàm ƀòn ơm kis neh bơyai lơh niam, lơh tờm, loh làng, tơl niam mờ broă geh ai, di mờ kơrnoăt. Tus ngai òr (12/04), jơh ală kuang bàng tơlĭk măt tĕ khà kuang bàng Quốc hội mờ HĐND càr tàm càr Dak Lak gam tơl khà tơn pồ, tơl niam ai pơrjum dơ̆ 3 geh bơyai lơh di mờ tơngai neh geh ai.

Tàm pơrjum cri bơyai dơ̆ 2, Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Dak Lak neh ring bal lơh sră 12 nă kuang bàng bơh càr do dê tơlĭk măt tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ 138 nă kuang bàng tơlĭk măt tĕ khà Hội đồng Nhân dân càr. Càr Dak Lak kờp dŭ geh bơyai lơh pơrjum cri bơyai dơ̆ 3 tàm ngai 16 nhai 4 tus.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định