Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/7/2021

VOV4.K’ho- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ồng Lloyd J. Austin neh tus lơgar Singapore tàm dơ̆ lòt còp Đông Nam Á tàm poh do nàng kờñ đơs nền bơta kươmàng bơh Mỹ dê tàm broă tơnguh ală git gơp tàm tiah do.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ồng Lloyd Austin ngai 27/7 neh geh dơ̆ tìp mat mờ Bộ trưởng Quốc phòng Singapore ồng Ng Eng Hen, đơs nền wơl git gơp sền gàr dà lơgar 2 lơgar jŏ rài mờ uă gah đah 2 lơgar. 2 nă kuang atbồ gah sền gàr dà lơgar 2 lơgar đơs nền git gơp lơh broă bal kơ̆ kơljap tàm gah pơlam tàp, bơto bơtê, geh ai gŏ bơh broă 2 gah tus bal dùl ròt ală dơ̆ tàp ling bal 2 lơgar mờ uă lơgar tàm tơngai rềp ndo.  

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định