Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/6/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 23/6, tàm hìu lơh broă Bộ Quốc phòng Lào, Phó Thủ tướng mơkung là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lơgar Lào ồng Chansamone Chanyalath neh pà lơh pơyơu gời khà priă 200 rơbô dolar Mỹ ai Đại sứ Việt Nam tàm lơgar Lào ồng Nguyễn Bá Hùng in, dong kờl Chính phủ Việt Nam sơndră kòp Covid-19. Mờ nùs nhơm tam pà bal bơta kal ke, dong gơ̆p bơyô là dong să tờm he dê, Bộ Quốc phòng Lào neh hòi jà ală Kuang bàng, cau ling, công nhân, viên chức tă dùl bơnah priă lơh geh, tă pơgồp bal dong kờl Chính phủ mờ làng bol Việt Nam geh tai priă jền sơndră kòp Covid-19.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng kung yal mờ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào in bè bơta sơndră kòp Covid-19 tàm lơgar Việt Nam dê, ngan là ală tiah gam geh kòp bơtờp uă. Mơkung đơs ngan, Dà lơgar mờ làng bol Việt Nam geh pơn jat tai lơh broă, dong kờl lơgar Lào sơndră wơl mờ kòp dờng Covid-19.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định