Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/5/2022

VOV4.K’ho- Ngoại trưởng pa Australia dê mò Penny Wong pà gĭt, Cíñ phủ pa bơh Australia dê sền gròi ngan tus tiah Thái Bình Dương mờ tàm tơngai tus, geh uă broă lơh ngan nàng tơnguh rlau tai bơta gĭt gơ̆p đah Australia mờ kơnhoàl ù tiah do. Tàm jơnau đơs bơh sơnrờp tàm gơnoar broă Ngoại trưởng Australia mò Penny Wong pà gĭt, kơnhoàl ù tiah do gam pal kong mờ bơta lòng ờ hềt tŭ lơi geh bơh lài, mơya Australia geh lòt bal mờ ală dà lơgar tàm kơnhoàl ù tiah do tàm ală bơta lòng do.

Ngoại trưởng Australia mò Penny Wong đơs nền, Australia digơlan geh tai uă broă lơh nàng tàm pơgồp bal niam rlau mờ kơnhoàl ù tiah Thái Bình Dương. Mùl màl, tàm tơngai tus, Australia geh ală broă lơh nàng bal mờ ală dà lơgar tàm kơnhoàl ù tiah do sơrlèt gan mờ ală bơta lòng bè tam gơl trồ tiah, dong kờl bơtàu tơnguh wơl tơnơ̆ tơngai gơbàn kòp dờng, sơlơ lơh broă bal sền gàr dà lơgar mờ gùng dà lềng. Australia kung geh pờ ơnàng tŭ niam nàng uă cau lơh broă tàm ală lơgar Thái Bình Dương in gơtùi lòt tus lơgar do lơh broă.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định