Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2022

VOV4.K’ho- Thủ tướng Ấn Độ ồng Narendra Modi geh đơng lam dơ̆ pơrjum sơn rờp bơh Pơrjum kấp kwang bàng dờng màng Ấn Độ mờ ală lơgar tàm tiah tàm gùl câu Á tàm ngai 27/01 do jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet. Pơrjum geh bơta tus bal bơh kwang đơng lam bồ ală lơgar Ka-dát-x-tan (Kazakhstan), Ki-dít-xtan (Kyrgyzstan), Ta-di-kít-xtan (Tajikistan), Tuốc-mê-nít-xta (Turkmenistan) và U-zơ-bê-kít-xtan (Uzbekistan). Tàm pơrjum, kwang đơng lam bồ 6 lơgar kờp dŭ geh cribơyai bè ală broă lơh nàng tơnguh git gơp đah Ấn Độ mờ ală lơgar tàm tiah tàm gùl câu Á tus khà pa.

Ală kwang đơng lam bồ kung geh cribơyai nùs nhơm bè broă tàm tiah do mờ tàm dunia sền gròi bal, kuơmàng là bơta lơngap lơngai tàm tiah do. Pơrjum kấp kwang bàng dờng màng sơn rờp geh lơh neh ai gŏ bơta rềp mềr ngai sơlơ gơguh uă bơh Ấn Độ mờ ală lơgar tàm tiah tàm gùl câu Á dê, tiah geh sền là tiah rềp bal pờ ơnàng bơh Ấn Độ dê. Kwang đơng lam bồ ală gah neh geh ală cribơyai dờng màng tàm ală dơ̆ pơrjum 2 gah mờ uă gah.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định