Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho- Tàm sră yal tơngĭt jơnau dịch tễ pah poh bè kòp Covid-19 geh yal ngai òr (12/05), Mpồl lơh sơnơm dunia (WHO) đơs là, ală broă lơh chính trị mờ jăt yàng tơrgùm gal cau là dùl tàm ală bơta tờm lơh khà cau gơtòp mờ virus Sars CoV-2 tàm lơgar Ấn Độ gơguh uă. Jơnau đơs do geh ai tàm dùl jơnau rềs àr pa do bè bơta kòp gơtòp tàm lơgar Ấn Độ. WHO kung pà gĭt jơi tam gơl să geh măt sơnđan B.1.617 bơh virus Sars CoV-2 geh gŏ dơ̆ sơnrờp tàm lơgar Ấn Độ tàm nhai 10 nam 2020.

Mờ broă gơguh nisơna ală cau gơtìp kòp Covid-19 mờ khà cau gơtìp chơ̆t tài kòp do tàm lơgar Ấn Độ neh gơlik jơnau lùp bè gơnoar bơh jơi tam gơl să B.1.617 mờ ală jơi tam gơl să ndai. Jăt WHO yal, broă gơguh ală cau gơtòp mờ ală bơta tam gơl să krơi is neh lơh virus tơnguh bơta pràn gơtòp; tàm tŭ hơ̆ làng bol ờ lơh jăt ală broă tam cah ngài mpồl bơtiàn mờ rơcang sơndră mờ kòp tàm mpồl bơtiàn.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định