Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho- Geh 155 tơlăk nă cau tàm gùt plai ù neh pal kong mờ bơta ờ tơl phan sa uă ngan tàm nam 2020. Khà do kờp dŭ gơguh di pơgăp 20 tơlăk nă pơn drờm mờ dùl nam lài mờ hơ̆. Bơta do geh tŭ sơlơ kơn jơ̆ rơlao tàm tơngai tus. Khà uă cau gơtìp ờ tơl phan sa do pa geh mpồl tam klăc dunia tàm hơ̆ geh Broă lơh Phan sa Dunia mờ Mpồl lơh sa suơn sre mờ phan sa đơs tàm jơnau yal Gùt plai ù bè bơta tung lơtang Phan sa nam 2021 pa geh yal pa do.

Jăt jơnau yal, rơlao 103 tơlăk nă cau, ndrờm mờ 66% khà kờp làng bol tàm 10 lơgar gam gơtìp mờ bơta tung lơtang phan sa, mờ tàm ală tiah do tam lơh là bơta tờm lơh gơbàn ờ tơl phan sa ngai sơlơ gơguh. Tam gơl trồ tiah mờ ală bơta ờ niam bè broă lơh sa  uă ngan lơh gơbàn tài bơh kòp Covid-19 kung là bơta tòm pơn jăt tai gơlam tus bơta mùl màl do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định