Hệ Phát thanh dân tộc (VOV4) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đầu mối tổ chức, quản lý điều hành các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số của Đài.

Nhằm tuyên truyền có hệ thống chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc

Phản ánh toàn diện đời sống, kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc

Thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, cùng phát triển; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Với 12 chương trình phát thanh bằng 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số:

·         Mông

·         Dao

·         Thái

·         Ê Đê

·         Jơ Rai

·         Ba Na

·         Xơ Đăng

·         K’ho

·         Chăm

·         Kh’mer

·         M’nông

·         Cơ Tu

Chương trình Dân tộc và Phát triển phát trên Hệ VOV1

Hệ Phát thanh Dân tộc VOV4 tuyên truyền có hệ thống, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc.

    ប្រព័ន្ធផ្សាយសម្លេងជនជាតិ VOV4 តំបន់ដីសណ្តទន្លេ គឺវឡុង
    អាសយដ្ឋាន: 102 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
    នាយក: Đỗ Thái Hùng
    នាយករង:Trương Thanh Tùng