ពត៌មាន ម៉ោង ១៥ (21/10/2021)
ពត៌មាន ម៉ោង​ ៦ (21/10/2021)
សកម្មភាពរបស់យុវជននៅខេត្ត Cà Mau គិតគូរកន្លែងហូបចុក កន្លែងសម្រាកជូនពលរដ្ឋដែលវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញ ដើម្បីជៀសវាងពីតំបន់កើតមានជំងឺរាតត្បាត។ 21/10/2021
ទម្រង់រូបភាពទេសចរណ៍សហគមន៍ផ្សារភ្ជាប់លំនាំវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិ Cơ Tu។ (Chiều 21/10/2021)
ខេត្ត ក្រុងទាំងឡាយក្នុងតំបន់ដីសណ្តទន្លេគីវឡុងប្រញាប់ចាក់ និងចាក់ឲ្យអស់ចំនួនវ៉ាក់សាំង (Sáng 21/10/2021)
គំរូអតីតយុទ្ធជនធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែ ពីទម្រង់រូបភាពកសិកម្ម នៅខេត្ត Sóc Trăng។ (18/10/2021)
កសិករខ្មែរត្រាវិញមានជីវភាពធូរធាអាស្រ័យប្រភពទុនជួយកសិករ។ 18/10/2021
“Cần Thơ យកចិត្តទុកដាក់បង្កើនចំណូល ការពារបរិស្ថាន ជូនសហគមជនរួមជាតិភាគតិច”។ (18/10/2021)
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2
vov
vov
ប្រព័ន្ធផ្សាយសម្លេងជនជាតិ VOV4 តំបន់ដីសណ្តទន្លេ គឺវឡុង
អាសយដ្ឋាន: 102 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
នាយក: Đỗ Thái Hùng
នាយករង:Trương Thanh Tùng