Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
TanSo.htm

Du\m bruă mđung asa\p djuê [ia\ VOV4 kr^ng lăn Dap kngư.  
Anôk dôk: 19A Lê Duẩn, [uôn pro\ng {uôn Ma Thuột, ]ar Dak Lak. 
Khua knơ\ng bruă: Vũ Hải Định.