Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2

Dŭm bruă mđung asăp djuê ƀiă VOV4 krĭng Lăn Dap kngư.  
Anôk dôk: 19A Lê Duẩn, ƀuôn prŏng Ƀuôn Ma Thuột, čar Dak Lak. 
Khua knơ̆ng bruă: Vũ Hải Định.