Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
TanSo.htm
HỆ PHÁT SINH PHÍNH MIỀN TZỘ NHÂY VẢ PLIẾN TẨY PHAI PAZ
Tóng ziêm: 158 - Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc: Nguyễn Mạnh Thắng
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ, Lê Tuyết Lan