Ma nưih Cơ Tu pac c’noong vel
Cập nhật: 27/9/2021 7:47
Ma mông coh m’pâng crâng ca coong, ma nưih Cơ Tu buôn pay acoon toọm k’ruung, da ding, n’loong ga măc… đoọng bhrợ cr’lă t’nil pac c’noong bhlưa vel n’nâu lâng vel n’tôh. N’đhơ căh vêy muy bha ar pa tơ n’đoo pac c’noong bhlưa apêê vel n’đhang cr’đhơợng xa nay căh vêy bha ar pa tơ n’năc bơơn đha nuôr chăp lêy lâng xơợng đươi tơợ k’ha riêng c’moo đâu.
7:47 | 27/9/2021
Pr’hat xa nul, tân tung da dă năc râu văn hóa tơợ lang ahay a hươn, năc bh’nơơn bh’rợ hơnh deh ooy pr’ăt tr’mông, loom luônh acoon ma nưih, ooy k’tiêc k’ruung, crâng ca coong. N’đhơ cơnh đêêc, đhị râu cr’đơơng âng cr’chăl xooc đâu, pr’hat xa nul, tân tung da dă âng apêê acoon coh r’dợ bil pât. Apêê chr’năp văn hóa pr’hat xa nul, tân tung da dă âng apêê c’bhuh acoon coh coh tỉnh Quảng Nam công căh mă g’đach râu cr’đơơng n’năc. Cr’chăl ha nua, apêê vel đong da ding ca coong Quảng Nam cơnh lâng bâc bh’rợ la lay cơnh đoọng t’bhlâng bhrợ pa dưr, zư đơc chr’năp văn hóa n’nâu, coh đêêc choom moon tươc bh’rợ âng apêê CLB pr’hat xa nul, tân tung da dă coh vel ma nang.
7:47 | 27/9/2021
Nắc mọot ooy crâng pếêh căh cợ chơih p’lêê zuông ha tộ cung vêy đơơng chô k’zệt ức đồng đoọng ha zập hân noo zuông đanh tước bơr pêê c’xêê. Tu rau liêm choom xoọc tr’nơợp, vêy muy cr’chăl tơơm a’zuông đhị tỉnh Quảng Nam crêê ta col pa hư lưch. Đươi vêy bh’rợ zư lêy crâng đhị cr’chăl a hay, tơơm a’zuông nắc vêy bọong cơ p’lêê.
7:47 | 27/9/2021
Cr’chăl ha nua, Hội đồng pa zum xay truih p’too pa choom pháp luật chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam âi xay bhrợ bâc bh’rợ liêm choom la lua, chroi đoọng p’too pa dhep pr’ăt tr’mông, cha groong apêê bh’rợ lêt môp moot ooy trường học muy cơnh liêm choom.
7:47 | 27/9/2021
C’xêê c’moo ng’zâl arọp Pháp lâng arọp Mỹ, coh da ding k’coong Quảng Nam vêy muy tô bhuh Cơ Tu năc vêy prang zập ooy n’năl tươc tu cr’noọ xa nay đoàn kết, cr’noọ ​t’bhlâng zâl arọp abhuy, bâc ngai coh tô bhuh bhrợ cán bộ, k’đhơợng xay đhanuôr xay bhrợ liêm choom pazêng xa nay bh’rợ. Năc đoo năc ​tô bhuh Bhơriu xoọc ăt mamông coh đhăm k’tiêc chr’hoong Tây Giang, Đông Giang lâng m’bưi coh chr’hoong Nam Giang.
7:47 | 27/9/2021
Coh c’xêê c’moo zâl arọp Pháp, zâl arọp Mỹ, coh da ding k’coong tỉnh Quảng Nam vêy muy tô bhuh Cơ Tu vêy bâc ngai n’năl lâng chăp hơnh tu cr’noọ bh’rợ đoàn kết, cr’noọ bh’rợ grơơ nhool zâl arọp abhuy, ta luôn năc đợ manuyh l’lăm xay bhrợ đợ bh’rợ bhr’liêm bhlưa pazêng tô bhuh bhlưa cr’noon n’nâu lâng cr’noon n’tôh; căh đơc dưr vaih bh’rợ tr’chroọt… Nắc đoo năc tô bhuh Bhơriu, ăt mamông bâc bhlâng năc coh chr’hoong Hiên ty, nâu cơy năc chr’hoong Tây Giang, Đông Giang lâng m’bứi coh chr’hoong Nam Giang. Hân đhơ cơnh đêêc, coh pr’ăt tr’mông lâng dưr vaih tô bhuh Bhơriu công lum bâc râu zr’năh xr’dô coh pazêng c’xêê c’moo lịch sử.
7:47 | 27/9/2021
Dha nuôr apêê acoon coh zr’lụ Trường Sơn – Tây Nguyên vêy bâc bhiêc bhan đhr’niêng bh’rợ pr’hay chr’năp. Đhị chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, muy coh bâc đhr’niêng bh’rợ chr’năp coh c’moo âng apêê acoon coh đhị đâu năc bhiêc bhan đhr’niêng bh’rợ cha ha roo t’mêê. La lay lâng ma nưih Pa Cô, đha nuôr Cơ Tu coh chr’hoong A Lưới bhrợ đhr’niêng bh’rợ n’nâu bêl hân noo xoot pay căh âi xang.
7:47 | 27/9/2021
Chr’hoong Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vêy pr’đơợ pa dưr du lịch vel bhươl cơnh lâng crâng ca coong liêm pr’hay, bâc bhiêc bhan chr’năp pr’hay, bâc cơnh vel bh’rợ công cơnh apêê bh’rợ choh đong xang, c’leh văn hóa âng ma nưih Cơ Tu xooc ăt ma mông. Thành phố Đà Nẵng công âi k’rong pa dưr zâp râu du lịch sinh thái vel bhươl cơnh lâng apêê pr’đhang homestay pa căh ting cơnh Gươl; bhrợ bâc bh’rợ trnêng văn hóa, nghệ thuật, chroi đoọng zư đơc lâng pa dưr apêê chr’năp văn hóa âng đha nuôr Cơ Tu đhị vel đong:
7:47 | 27/9/2021
Coh pr’ăt tr’mông văn hoá âng đhanuôr Cơ Tu, bh’rợ prá pr’ma, bhrợ bh’nooch ty đanh công chr’năp pa bhlâng. Prá pr’ma, bhrợ bhơ nooch năc bh’rợ prá xay tr’ơơi đươi dua coh pr’ăt tr’mông văn hoá văn nghệ âng đhanuôr Cơ Tu… đoọng bh’rợ văn hoá chr’năp pr’hay n’nâu doọ choom bil, coh cr’chăl ahay chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam ơy vêy bâc bh’rợ liêm choom đoọng zư lêy, pa dưr bh’rợ prá pr’ma bhrợ bhơ nooch âng đhanuôr.
7:47 | 27/9/2021
Pr’ắt tr’mung ting t’ngay ting pa dưr pa xớc ting c’lâng hiện đại, bấc ngai nắc cắh dzợ lêy zư bhrợ lâng bh’rợ ty chr’nắp ahay. Hân đhơ cơnh đêếc, cóh k’coong ch’ngai, zr’lụ k’noong k’tiếc, cung dzợ bấc ngai toong t’ngay hi dưm ặt k’rang lêy, chấc c’lâng zư pa liêm lâng pa choom đoọng bh’rợ tr’nêng âng a’conh a’bhướp ahay đợc đoọng.
7:47 | 27/9/2021
Tỉnh Quảng Năm vel đong vêy đợ đha nuôr Cơ Tu k’rong ăt ma mông bâc bhlâng. Đợ c’leh văn hóa liêm prhay cơnh bhrợ bh’nooch, prá pr’ma, tân tung da dă, đhưưng xí… tỵ l’lăm a hay ăt p’têêt llâng pr’ăt tr’mông âng đha nuôr vel đong. Bâc t’cooh vel Cơ Tu âi p’zay k’rong zư đơc, bhrợ pa dưr đợ chr’năp văn hóa âng acoon coh đay.
7:47 | 27/9/2021
Xang 10 c’moo bhrợ têng liêm ma mơ bấc c’lâng bh’rợ, ta la tranh pa xiêr đha rứt cóh chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nắc ơy vêy bác râu liêm chr’nắp. Đợ mơ pr’loọng đha rứt xiêr tơợ 84% bêl c’moo 2003 nắc dzợ mơ 32% c’moo 2020. Bấc pr’loọng đông dzợ p’niên nắc xrặ đơn nhăn glúh đắh pr’loọng đha rứt đoọng râu zooi zúp ha pêê zr’nắh k’đhạp lấh mơ. Nâu đoo nắc bh’rợ chr’nắp liêm cóh đhanuôr k’coong ch’ngai nâu.
7:47 | 27/9/2021
Với mong muốn giữ gìn nghề truyền thống của đồng bào mình, nhiều năm nay, ông A Vô Cưa, 70 tuổi, ở thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nỗ lực duy trì nghề đan lát. Các sản phẩm đan lát của ông như gùi, giỏ, các loại mâm đựng vật dụng trong gia đình… luôn được bà con trong vùng và nhiều du khách yêu thích.
7:47 | 27/9/2021
K’rong pa zum râu liêm chrnăp bhlâng tơợ lâh 10 râu z’nươu coh crâng bhơi, piêng âng đha nuôr Cơ Tu da ding ca coong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đơơng âng râu đha hum yêm la lay căh đhị ooy choom vêy.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn