T’ngay 27/06, TAND cấp dal đhị Hà Nội bhrợ phiên toà xét xử phúc thẩm lâng 19 cha năc lâng pazêng n’đăh vêy crêê tươc kháng cáo coh vụ án bhrợ lất đhị Dự án c’lâng lướt đơơh Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

L’lăm đêêc, coh x’rịa c’moo 2021, TAND TP Hà Nội ơy xử sở thẩm lâng tuyên án lâng 36 cha năc coh vụ án n’nâu. Bản án sơ thẩm xay moon, vêy bâc râu đơ lất coh cr’chăl xrặ tơợp bhrợ, bhrợ têng, đương ch’mêệt lêy, ch’mêệt lêy coh x’rịa xang bêl bhrợ têng c’lâng lướt đơơh Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Lâh n’năc, bêl bhrợ têng, mị c’la k’rong bhrợ, đong bhrợ têng, xay moon ooy bh’rợ ch’mêệt lêy lâng pazêng đơn vị crêê tươc năc căh bhrợ crêê cơnh xa nay xay moon ooy pháp luật xây dựng. Tơợ đêêc, c’lâng lươt đơơh Đà Nẵng- Quảng Ngãi vêy ta đoọng đươi dua hân đhơ căh crêê cơnh xa nay kỹ thuật, cơnh xa nay ta xrặ bhrợ dự án bhrợ ha râu liêm choom âng công căh nhâm mâng. Năc coh 65km âng cr’chăl 1 âng dự án vêy lâh 380 zr’lụ dưr hư (m’mơ 1km vêy 6 đhị u hư). Hân đhơ chr’năp âng pazêng pr’đươi âng công trình căh nhâm mâng năc c’la k’rong bhrợ đh’rưah lâng pazêng đơn vị crêê tươc ơy chroót zên lâh 811 tỷ đồng ha pazêng đơn vị bhrợ têng.

Xay moon đơc phiên toà phúc thẩm xéy xử coh 3 t’ngay (tơợ t’ngay 27/6 tươc lứch t’ngay 29/6/2022)./.

Xét xử phúc thẩm vụ án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Ngày 27/06, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 19 bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Trước đó, cuối năm 2021, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 36 bị cáo trong vụ án này. Bản án sơ thẩm xác định, có nhiều vi phạm trong quá trình thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ngoài ra, trong quá trình thi công, cả chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã không thực hiện đúng quy định về pháp luật xây dựng. Từ đó, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng dù không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo. Chỉ tính riêng 65km thuộc giai đoạn 1 của dự án có hơn 380 điểm hư hỏng (trung bình 1km có 6 điểm hư hỏng). Mặc dù giá trị các hạng mục công trình không đảm bảo nhưng chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đã thanh toán số tiền hơn 811 tỉ đồng cho các đơn vị thi công.

Dự kiến phiên toà phúc thẩm xét xử trong 3 ngày (từ 27/6 đến hết ngày 29/6/2022)./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn