Lâh ng’zooi ooy bảo hiểm y tế, xay moon đơc đợ zên ng’đoọng ha Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Pân đil, Nông dân, Cựu chiến binh, manuyh t’cooh ta ha lâng Phó Bí thư Chi bộ coh cr’noon, khối phố năc vêy ta pa dzooc tươc 600 r’bhâu đồng muy cha năc coh muy c’xêê. Nâu đoo năc xa nay vêy ta bhr’lậ, p’xoọng coh Nghị quyết số 02 âng HĐND tỉnh Quảng Nam năc vêy UBND tỉnh ch’mêệt lêy prá xay đhị pr’họp t’mêê đâu. C’nặt t’ruih: Chính sách t’mêê coh tuần n’nâu, đhanuôr lâng pr’zơc đh’rưah chêêc n’năl ooy xa nay bhr’lậ, p’xoọng Nghị quyết số 02 âng HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ting cơnh p’căn Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết 02 âng HĐND tỉnh xay moon đợ zên phụ cấp, zên phụ cấp kiêm nhiệm lâng manuyh pa bhrợ căh chuyên trách coh bhươl cr’noon, tổ dân phố, công an viên, bhươl cr’noon/khối đội trưởng, đợ zên ng’doọng, zên ng’đoọng kiêm nhiệm lâng manuyh bhrợ têng bh’rợ tr’nêng âng bhươl cr’noon, tổ dân phố coh zr’lụ tỉnh. Ting n’năc, xa nay bhr’lậ p’xoọng ting cơnh xa nay pa dzooc đợ zên đoọng ha manuyh bhrợ têng bh’rợ tr’nêng âng bhươl cr’noon, tổ dân phố; p’xoọng chức danh Phó Trưởng cr’noon, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố lâng manuyh bơơn đươi zên zập c’xêê; pa dzooc đợ zên phụ cấp kiêm nhiệm, zên kiêm nhiệm. Manuyh bhrợ bh’rợ tr’nêng coh bhươl cr’noon, tổ dân phố pazêng vêy: Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội pân đil, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội manuyh t’cooh ta ha, Phó Bí thư Chi bộ vêy ta bầu đhị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 căh k’đhơợng bhrợ chức danh n’lơơng vêy ta xay moon bơơn đươi zên phụ cấp.

Sở Nội vụ xay moon bh’rợ tr’nêng ooy UBND tỉnh Quảng Nam xa nay dự thảo Nghị quyết bhr’lậ, p’xoọng ting 2 cơnh bh’rợ: Bh’rợ 1, manuyh ting bhrợ têng bh’rợ âng bhươl cr’noon, tổ dân phố (pazêng chức danh ng’moon n’têh) năc bơơn đươi đợ zên coh zập c’xêê năc 600 r’bhâu đồng (dzooc 300 r’bhâu đồng t’piing lâng Nghị quyết 02); bh’rợ 2 năc 450 r’bhâu đồng (dzooc 150 r’bhâu đồng t’piing lâng Nghị quyết 02). Lâng chức danh Phó Trưởng cr’noon, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố vêy ta đoọng zên mơ 750 r’bhâu đồng muy cha năc coh muy c’xêê. Lâng chức danh Phó Bí thư Chi bộ vêy ta bầu đhị Đại hội Chi bộ năc vêy ta bhrợ lứch nhiệm kỳ 2020- 2022. Manuyh kiêm nhiệm pazêng chức danh ta moon năc xiêr mơ 1 cha năc năc bơơn đươi 70% đợ zên phụ cấp căh cậ đợ zên âng chức danh kiêm nhiệm (Nghị quyết 02 bơơn đươi 50%). Ha dang manuyh kiêm nhiệm bâc chức danh năc công đhiệp đươi muy mức kiêm nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Trí Thanh năc mr’cơnh cr’noọ xa nay lâng dự thảo âng Sở Nội vụ xay moon; ting n’năc ta đang moon Sở t’bhlâng nhăn boóp p’rá, bhrợ pa liêm dự thảo coh pr’đơợ xa nay prá xay ooy pazêng xa nay crêê tươc đoọng nhâm mâng râu liêm choom.

Crêê tươc ooy zên đoọng ha manuyh bhrợ bh’rợ coh cr’noon, tổ dân phố, UBND tỉnh Quảng Nam mr’cơnh cr’noọ xa nay p’căh HĐND tỉnh ting cơnh bh’rợ 1: pa dzooc đợ zên ng’đoọng tơợ 300 r’bhâu đồng tươc 600 r’bhâu đồng muy cha năc coh muy c’xêê. Bh’rợ pa dzooc zên coh zập c’xêê đh’rưah lâng chính sách zooi ooy bảo hiểm y tế năc pa hêl apêê ting bhrợ têng bh’rợ tr’nêng âng bhươl cr’noon, tổ dân phố đoọng apêê đoo têêm loom bhrợ bh’rợ tr’nêng liêm choom. Xay moon đớc, zập c’moo ngân sách tỉnh Quảng Nam năc đươi lâh 47 tỷ đồng bhrợ bh’rợ đoọng zên ha k’dâng 6.500 cha năc bhrợ têng bh’rợ tr’nêng âng bhươl cr’noon, tổ dân phố lâng lâh 5.750 tỷ đồng ha chức danh Phó Trưởng cr’noon, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố./.

Xem xét nâng mức bồi dưỡng cho người trực tiếp

 tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố

--------------

                                                              (Baoquangnam.vn)

Ngoài hỗ trợ bảo hiểm y tế, dự kiến mức bồi dưỡng dành cho Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Người cao tuổi và Phó Bí thư Chi bộ ở thôn, khối phố sẽ được nâng lên 600 nghìn đồng/người/tháng. Đây là nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh xem xét tại cuộc họp mới đây. Chuyên mục “Chính sách mới” tuần này, mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Theo bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam,  Nghị quyết 02 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng, mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung sửa đổi bổ sung theo hướng tăng mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; bổ sung chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố vào đối tượng được hưởng bồi dưỡng hằng tháng; tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm, bồi dưỡng kiêm nhiệm. Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố gồm: Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Phó Bí thư Chi bộ được bầu tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 không đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung theo 2 phương án. Phương án 1, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (các chức danh kể trên) sẽ hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng 600 nghìn đồng (tăng 300 nghìn đồng so với Nghị quyết 02); phương án 2 là 450 nghìn đồng (tăng 150 nghìn đồng so với Nghị quyết 02). Riêng chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố được bồi dưỡng 750 nghìn đồng/người/tháng. Đối với chức danh Phó Bí thư Chi bộ được bầu tại Đại hội Chi bộ chỉ áp dụng đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2022. Người kiêm nhiệm các chức danh quy định mà giảm được 1 người thì được hưởng 70% mức phụ cấp hoặc mức bồi dưỡng của chức danh kiêm nhiệm (Nghị quyết 02 chỉ được hưởng 50%). Trường hợp người kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức kiêm nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cơ bản thống nhất với dự thảo do Sở Nội vụ tham mưu; đồng thời đề nghị Sở tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở luận giải các nội dung liên quan để đảm bảo tính thuyết phục.

Liên quan đến mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất trình HĐND tỉnh theo phương án 1: nâng mức bồi dưỡng từ 300 nghìn đồng lên 600 nghìn đồng/người/tháng. Việc nâng mức bồi dưỡng hằng tháng cộng với chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế sẽ góp phần động viên người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố để họ yên tâm thực hiện hiệu quả công việc. Dự kiến, mỗi năm ngân sách tỉnh Quảng Nam sẽ chi hơn gần 47 tỷ đồng thực hiện bồi dưỡng cho khoảng 6.500 người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và hơn 5.750 tỷ đồng cho chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố./.

 

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn