Xọoc đâu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xoọc lêy bhrợ lâh 1.600 zr’lụ k’bhuh goon zư lâng lâh 7.500 cán bộ, chiến sĩ pazưm lâng 3000 cha nắc âng apêê k’bhuh chức năng lơơng; Đh’rưah, bhrợ bấc g’luh xay moon đăh cha groong pr’luh Covid-19 coh ca noong k’tiếc lâng lâh 6000 g’luh đoọng ha k’nặ 1 ức cha nắc đhanuôr; đoọng lâh 1 ức bha ar xa nay lâng 2.700 bha ar t’mooh t’ơơi ooy pr’luh Covid-19, cung cơnh zêl, cha groong gluh moọt coh ca noong k’tiếc lết xa nay.

       Ting cơnh Thiếu tướng Lê Đức Thái- Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tợơ tợơp c’moo tước nâu kêi, Bộ đội Biên phòng ơy bơơn lêy, tọom k’nặ 14.000 cha nắc chô ooy Việt Nam hêê lết xa nay, chroi k’rong bh’rợ k’đhợơng lêy, pa xiêr đhr’năng trơơi bọo pr’luh Covid-19 truih ca noong k’tiếc hêê: “Tước nâu kêi, nắc lâh 1 c’moo m’pâng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đh’rưah lâng k’bhuh, apêê vel đong coh ca noong k’tiếc xay bhrợ apêê bh’rợ k’đhợơng lêy, zư lêy ca noong k’tiếc lâng cha groong gluh moọt lết xa nay đoọng cha groong pr’luh. Choom moon, nắc a đhi noo bhrợ têng lưch c’rơ, pa zay bhrợ têng zập bh’rợ coh đhr’năng k’đhap zr’năh bhlầng, zêng đăh đhị ặt cha, đhr’năng pleng k’tiếc, đhr’năng pr’ặt tr’mông lâng tinh thần.”

       Coh pa zay k’đhợơng lêy pr’luh Covid-19 trơơi boọ đăh ca noong k’tiếc, k’bhuh Bộ đội Biên phòng t’bhlầng pa zưm lâng apêê k’tiếc k’ruung coh bhlưa; pa ghit xay moon zập xa nay crêê tước đoọng đh’rưah goon zư ca noong k’tiếc lime choom, đâh tọom bhrợ ngai lết ting cơnh quy định; t’bhlầng bh’rợ xay moon, t’pâh đhanuôr đhị zr’lụ ca noong k’tiếc oó ting zooi, ting k’đơơng apêê lướt chô lết xa nay coh ca noong k’tiếc; lêy cha mệêt, tọom bhrợ rợơng nhâm apêê bhrợ lết xa nay đăh k’đơơng, zooi apêê lướt chô lết xa nay. Đại tá Tràn Tiến Hiền, Phó Chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam moon: “Cơnh lâng đhr’năng âng ca noong k’tiếc Việt Nam-Lào, chr’năp bhlầng nắc đăh Lào đhr’năng lalâh k’đhap zr’năh, Bộ Chỉ huy ơy k’đươi moon apêê đơn vị, pa bhlầng  nắc k’bhuh coh bhlưa âng ca noong k’tiếc pa ghit cha groong pr’luh. Goon bhrợ ghit liêm, ta nih đhị zập c’lâng p’leh đoọng đâh cha groong apêê huông lết, lướt chô lết xa nay ooy Việt Nam. Xay moon đoọng ha đhanuôr pa dưr dal c’năl, đâh loon bơơn lêy ma nuyh chrih lạ, ma nuyh chô lết xanay đoọng xay lâng k’bhuh chức năng đoọng ha pêê nâu chô k’rong ặt pa tuông, bhrợ têng cơnh quy định.”

        Coh g’luh pa bhrợ đhị tỉnh An Giang t’mêê đâu, Phó Chủ tịch k’tiếc k’ruung Võ Thị Ánh Xuân moon ghit: apêê tỉnh, thành đăh nam, pa bhlầng nắc An Giang vêy ca noong k’tiếc pa tệêt lâng apêê k’tiếc k’ruung lơơng vaih pr’luh bấc k’rơ, tu cơnh đếêc bhiệc lêy cha mệêt coh ca noong k’tiếc, cha groong pr’luh cr’ay chr’năp pa bhlầng cơnh lâng bh’rợ cha groong pr’luh âng prang k’tiếc k’ruung. Phó Chủ tịch k’tiếc k’ruung Võ Thị Ánh Xuân moon ghit: “Coh ha y, k’đươi moon apêê đồng chí, muy đăh nắc ting bhrợ têng ghit cơnh c’lâng xa nay âng Đảng, Nhà nước, đăn đâu bhlầng nắc Chỉ thị âng Thủ tướng đăh đh’rưah 2 bh’rợ coh cha groong pr’luh cr’ay. Cơnh lâng bh’rợ cha groong pr’luh nắc bhrợ têng 5 rau âng Bộ Y tế k’đươi moon lâng tiêm vắc xin. Tu pr’luh lalâh bấc, đh’rưah lâng k’đươi moon âng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 pa nhâm coh zr’lụ ca noong k’tiếc lết xa nay, căh muy pa ghit căh đoọng moọt chô, nắc dzợ zư lêy ca noong k’tiếc coh đhr’năng xoọc đâu; cha groong tr’câl tr’bhlêy lết xa nay lâng zêl apêê huông lết cơnh lơơng.”

        Đọong zư lêy vel đong ca noong k’tiếc tệêm ngăn, chroi k’rong k’đhợơng lêy đhr’năng trơơi bọo âng pr’luh Covid-19, apêê đơn vị Bộ đội Biên phòng ơy xay moon, pa zưm lâng cấp uỷ, chính quyền zập cấp k’đươi bhrợ bh’rợ “Pazêng đhanuôr ting pâh zêl, cha groong pr’luh Covid-19 lâng lướt chô lết xa nay coh ca noong k’tiếc”. Lâh mơ, xay moon lâng cấp uỷ, chính quyền bhrợ apêê “Hòm thư xay moon apêê moọt chô lết xa nay” đhị UBND apêê chr’val phường đoọng pa dưr c’rơ bh’rợ âng đhanuôr.

        Căh muy k’đươi bhrợ apêê bh’rợ, Bộ đội Biên phòng apêê tỉnh, thành phố dzợ k’dua apêê Đồn Biên phòng pazưm lâng Công an vel đong tước zập pr’loọng đha nuôr đoọng xay moon, xrặ bha ar moon gr’họot doó tr’câl tr’bhlêy lết xa nay lâng k’đơơng apêê lướt chô lết xa nay đăh ca noong k’tiếc. Lâng c’rơ “zêl pr’luh cơnh zâl a rọp” lang bơơn t’bhlầng k’bhuh bhrợ têng, pr’đươi pr’dua, Bộ đội Biên phòng pa zay đh’rưah lâng k’bhuh lơơng, pa bhlầng nắc lâng đhanuôr zập acoon coh, bhrợ vaih “g’hêl nhâm mâng” cha groong pr’luh Covid-19 ch zập zr’lụ ca noong k’tiếc âng k’tiếc k’ruung./.

NỖ LỰC NGĂN CHẶN DỊCH COVID19 LÂY LAN QUA BIÊN GIỚI

                     VOV4

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành trong cả nước cùng các lực lượng liên quan đã và đang thực hiện chặt chẽ việc quản lý xuất nhập cảnh, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua đường biên giới. Trong đó, triển khai nghiêm túc việc trực gác tại các cửa khẩu, các điểm chốt, đường mòn lối mở dọc biên giới.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang duy trì hơn 1.600 tổ chốt chặn với hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với 3.000 người của các lực lượng chức năng khác; Đồng thời, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cao điểm về phòng, chống dịch Covid 19 trên toàn tuyến biên giới với trên 6.000 buổi cho gần 1 triệu lượt người dân; cấp phát khoảng 1 triệu tờ rơi, tờ gấp cùng 2.700 cuốn sổ tay hỏi đáp về dịch Covid 19, cũng như phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Theo Thiếu tướng Lê Đức Thái -Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý gần 14.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch covid19 dọc tuyến biên nước ta: “Cho đến nay đã 1 năm rưỡi, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng với các lực lượng, các địa phương trên tuyến biên giới triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch. Có thể nói là anh em đã hết sức quyết tâm, hết sức quyết liệt căng mình để thực hiện các nhiệm vụ này trong điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp, kể cả về ăn ở sinh hoạt, kể cả về khí hậu thời tiết, về công tác đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần.”

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch Covid 19 lây lan qua biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại biên phòng; chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để thống nhất biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển không tiếp tay, bao che, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Đại tá Trần Tiến Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nói: “Trước tình hình biên giới Việt Nam- Lào, đặc biệt bên Lào diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt tăng cường lực lượng tuyến biển lên biên giới để phòng chống dịch. Duy trì nghiêm các chốt, các đường mòn lối mở, tuần tra lưu động để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, kịp thời phát hiện người lạ, người nhập cảnh trái phép để báo cáo lực lượng chức năng bắt giữ đưa vào khu vực cách ly, xử lý theo đúng quy định.”

Trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang vừa qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: các tỉnh, thành phía nam, đặc biệt là An Giang có địa bàn biên giới giáp với các tỉnh nước ngoài có tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nên việc kiểm soát biên giới, phòng, chống dịch bệnh có ý nghĩa rất lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí, một mặt chấp hành nghiêm chủ của Đảng, Nhà nước, gần đây nhất là Chỉ thị của Thủ tướng là nhiệm vụ kép trong phòng chống dịch. Đối với việc phòng chống dịch thì thực hiện 5K cộng Vacxin. Do dịch bệnh bên ngoài còn rất phức tạp, với sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, tiếp tục siết chặt biên giới, không chỉ là cấm xâm nhập trái phép, mà còn bảo vệ biên giới trong tình hình hiện nay; chống buôn lậu, và chống các loại tội phạm khác.”

Nhằm bảo vệ địa bàn biên giới an toàn, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid 19, các đơn vị Bộ đội biên phòng đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid 19 và xuất nhập cảnh trái phép”. Ngoài ra, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm các “Hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép” tại UBND các xã, phường để phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân.

Không chỉ phát động phong trào, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành còn chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với công an trên địa bàn đến từng nhà dân tuyên truyền, viết cam kết không buôn lậu và đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và được tăng cường lực lượng, phương tiện, trang bị, Bộ đội Biên phòng quyết tâm cùng các lực lượng, đặc biệt là bà con các dân tộc, tạo nên "lá chắn thép" phòng chống dịch Covid-19 trên các vùng biên giới của Tổ quốc./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn