Tơợ nâu cơy tươc t’ngay bầu cử, tỉnh Quảng Ngãi t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ xay moon tươc ooy đhanuôr coh zr’lụ ch’ngai bha dăh, đhanuôr ta bơơn achông axiu, ch’mêệt lêy p’xoọng pazêng bh’rợ nhâm mâng râu têêm ngăn, zâl cha groong râu pr’luh cr’ăy Covid-19. Nâu đoo năc p’rá âng Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung bêl bhrợ bhiệc lâng Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi ra diu t’ngay 20/4 ooy đhr’năng xay bhrợ bh’rợ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV lâng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) zập cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

  Tươc nâu cơy, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam zập cấp coh tỉnh Quảng Ngãi ơy bhrợ bh’rợ prá xay lâng đhanuôr coh bhươl cr’noon, tổ dân phố lâng manuyh pâh đại biểu HĐND coh 3 cấp. 11 cha năc pâh đại biểu Quốc hội lâng 97 cha năc pâh đại biểu HĐND tỉnh lâng đợ phiếu tín nhiệm bơơn 100%. T’ngay 16/4 bêl đêêc ahay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi bhrợ têng bh’rợ Hiệp thương g’luh 3, bhrợ t’nooi 13 manuyh pâh đại biểu Quốc hội khoá XV (vel đong 10 cha năc, Trung ương xay moon 3 cha năc) lâng 87 cha năc pâh đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021- 2026, nhâm mâng râu liêm choom lâng cơ cấu crêê cơnh xa nay…

  Tước nâu cơy, 100% bhươl cr’noon ch’ngai bha dăh, hải đảo ơy bhrợ têng liêm choom bh’rợ ra văng bầu cử. Pazêng đơn vị, vel đong bhrợ têng liêm xang bh’rợ in tiểu sử lâng t’nooi bha lâng đợ manuyh pâh đại biểu Quốc hội lâng đại biểu HĐND zập cấp lâng pac động ooy vel đong, pazêng c’bhuh k’đhơợng xay bh’rợ bầu cử đoọng clặ p’căh nhâm mâng crêê cơnh xa nay âng Luật Bầu cử; t’bhlâng ch’mêệt lêy, t’bhlâng xay moon liêm choom lâh mơ, nhâm mâng râu têêm ngăn, liêm crêê ooy bh’rợ bầu cử coh pazêng vel đong, chr’năp bhlâng năc coh zr’lụ ch’ngai bha dăh, chr’hoong đảo Lý Sơn.

  Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung, Trưởng c’bhuh ch’mêệt lêy âng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung xay moon dal bh’rợ ra văng bầu cử đhị tỉnh Quảng Ngãi nhâm mâng crêê cơnh t’ngay c’xêê lâng xa nay âng pháp luật. Đại tướng Tổ Lâm ta đang moon tỉnh Quảng Ngãi t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ xay moon, ch’mêệt lêy, p’xoọng pazêng bh’rợ nhâm mâng râu têêm ngăn, zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19…, bhrợ têng liêm choom bh’rợ bầu cử coh cr’chăl ha y./.

Đại tướng Tô Lâm: Quảng Ngãi tiếp tục tuyên truyền

về công tác bầu cử đến vùng sâu,vùng xa và ngư dân

  Từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, ngư dân, rà soát bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đây là ý kiến của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi sáng 20/4 về tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

  Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố đối với người ứng cử đại biểu HĐND ở cả 3 cấp. 11 người người ứng cử đại biểu Quốc hội và 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%. Ngày 16/4 vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (địa phương 10 người, Trung ương giới thiệu 3 người) và 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo chất lượng và cơ cấu theo quy định…

     Đến nay, 100% bản làng xa xôi, vùng hẻo lánh, hải đảo đã triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Các đơn vị, địa phương hoàn thành việc in tiểu sử tóm tắt và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và phân phối cho địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử để tổ chức thực hiện việc niêm yết đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử; Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về công tác bầu cử ở tất cả các địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, huyện đảo Lý Sơn.

    Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Đại tướng Tô Lâm yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19…, tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp đến./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn