Xang muy cr’chăl bhrợ têng lêy, xoọc đâu, thành phố Đà Nẵng năc tơợp bhrợ t’bhưah bh’rợ đoọng F1 ăt la lay coh đong đhị bâc phường coh thành phố. Bh’rợ bhrợ t’bhưah n’nâu năc crêê cơnh lâng bh’rợ zâl cha groong pr’luh Covid-19 coh xoọc đâu, ting pa xiêr râu zr’năh k’đhap ha apêê y tế đương zâl cha groong pr’luh.

Đà Nẵng xoọc đâu ơy bhrợ 16 cơ sở đoọng ăt la lay lâng lâh 760 cha năc. Đợ manuyh crêê pr’luh cr’ăy coh zr’lụ ăt mamông năc ting c’lâng dưr bâc lâh mơ, tu cơnh đêêc bh’rợ t’bhlâng đoọng manuyh, pr’đươi ha pazêng zr’lụ đoọng ăt la lay zazum ting t’ngay k’đhap lâh mơ. T’cooh xa nay Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xay moon, bh’rợ bhrợ têng lêy đoọng ăt la lay y tế lâng pazêng apêê F1 đhị đong chô đơơng râu liêm choom lâng năc bhrợ t’bhưah bh’rợ n’nâu. T’cooh Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xay moon: Bh’rợ đoọng ăt la lay đhị đong F1 năc bh’rợ crêê cơnh coh bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy coh xoọc đâu.“Lâng đợ manuyh crêê pr’luh cr’ăy Covid-19 dưr vaih k’rơ năc đợ manuyh F1 công bâc lâh mơ. Bh’rợ đoọng ăt la lay F1 đhị đong năc azi công ơy bhrợ lêy coh chr’hoong Hoà Vang lâng quận Ngũ Hành Sơn. Xoọc đâu bh’rợ n’nâu ơy ta bhrợ têng liêm choom, năc azi ơy đoọng bhrợ p’xoọng coh muy bơr quận la lay bêl vêy đhr’năng F1 dưr vaih bâc./.”

Đà Nẵng nhân rộng mô hình cách ly đối tượng F1 tại nhà

Sau thời gian áp dụng thí điểm, hiện nay, thành phố Đà Nẵng bắt đầu nhân rộng thực hiện cách ly F1 tại nhà ở nhiều địa phương trong thành phố. Việc triển khai nhân rộng này là phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, góp phần giảm áp lực cho lực lượng y tế tuyến đầu.

Đà Nẵng hiện đang thiết lập 16 cơ sở cách ly tập trung với hơn 760 trường hợp. Số ca mắc ở cộng đồng đang có chiều hướng gia tăng nên việc tập trung nhân lực, vật lực cho các cơ sở cách ly tập trung càng khó khăn hơn. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, việc thí điểm cách ly y tế đối với trường hợp F1 tại nhà đã mang lại hiệu quả và sẽ nhân rộng mô hình này. Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: Việc cách ly F1 tại nhà là giải pháp phù hợp trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.“Vì số bệnh nhân mắc Covid-19 tăng nên số đối tượng F1 cũng tăng. Việc cách ly F1 tại nhà thì chúng tôi cũng đã thí điểm ở huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn. Hiện nay việc này đã hoàn thiện được nên chúng tôi đã cho tổ chức thêm ở một số quận khác khi có tình trạng F1 tăng cao./.”

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn