Bộ Y tế t’mêê pa glúh Chỉ thị số 6 đắh bhiệc t’bhlâng xay bhrợ zâp bh’rợ zêl cha groong lâng lêy cha mêết pr’lúh Covid-19.

Chỉ thị moon ghít, đoọng t’bhlâng xay bhrợ zâp c’lâng bh’rợ zêl cha groong pr’lúh Covid-19 ting cơnh k’đươi moon âng Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lâng Ban k’đhơợng xay k’tiếc k’ruung, Bộ trưởng Bộ Y tế k’đươi moon nắc t’bhlâng bhrợ bh’rợ zêl cha groong pr’lúh cr’ay ting 5 bh’rợ zêl cha groong pr’lúh “Zêl cha groong, bơơn lêy, ặt pa tuông, cha groong zr’lụ, t’pắt pr’lúh” đấh loon têêm ngăn đhr’năng bh’rợ, bhrợ têng liêm crêê bh’rợ 4 đhị đêếc, pa dưr dal trách nhiệm âng manứih k’đhơợng bhrợ bha lâng zâp cấp uỷ, bh’cộ đơn vị. Chỉ thị cung moon ghít zâp cơ sở y tế bhrợ têng rơợng nhâm zâp c’lâng bh’rợ cha groong ha c’la đay, zâp cơ sở y tế dự phòng t’bhlâng pa dưr dal đhr’năng xét nghiệm, t’bhlâng đươi bhrợ zâp pr’đươi công nghệ thông tin đắh zêl cha groong pr’lúh cr’ay..../.

Chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19

Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-BYT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19.
Chỉ thị nêu rõ, Để tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ trưởng Y tế chỉ thị tiếp tục chiến lược chống dịch xuyên suốt theo 5 nguyên tắc chống dịch "Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch" nhanh chóng ổn định tình hình, thực hiện triệt để phương châm "4 tại chỗ"; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Chỉ thị cũng nêu các cơ sở y tế cấn hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnh; các nhân viên y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân; các cơ sở y tế dự phòng tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm, tăng cường áp dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch....v.v../.

(TTXVN)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn