Pa tệêt rau liêm choom tợơ apêê g’luh Liên hoan Đờn ca tài tử lâng Liên hoan Pr’hat ty Nam bộ bơơn ta bhrợ têng zập c’moo, ha dưm t’ngay 21/11, đhị Cần Thơ,  ơy bhrợ têng Liên hoan “Đờn ca tài tử - pr’hat ty Nam bộ” thành phố Cần Thơ c’moo 2019.

Liên hoan “Đờn ca tài tử - pr’hat ty Nam bộ” đọong pa căh nghệ thuật Đờn ca tài tử - C’kir Văn hóa phi vật thể, pa căh mặt âng acoon a nuyh hêê lâng apêê bhr’ươr pr’hat ty; chroi k’rong zư lêy, pa dưr pazêng chr’năp văn hóa, nghệ thuật ty đanh âng k’tiếc k’ruung.

Đhị liên hoan, lâh 100 nghệ nhân âng 9 ban Đờn ca tài tử blo tợơ apêê quận, chr’hoong coh vel đong thành phố Cần Thơ đh’rưah tung pâh tr’zệêng cha ner. Apêê tiết mục pâh thi đhị Liên hoan zêng vêy xa nay t’mêê pa tệêt lâng pr’ặt tr’mông âng đhanuôr, deh hơnh Đảng, Bác Hồ, deh hơnh k’tiếc k’ruung, vel bhươl, apêê anh hùng liệt sĩ, deh hơnh pazêng ngai liêm chr’năp, ta nih đha nâng âng đhanuôr hêê, deh hơnh vel đong Cần Thơ ơy lâng xoọc coh pr’đợơ ha dưr./.

Cần Thơ: Khai mạc Liên hoan “Đờn ca tài tử - Dân ca Nam bộ” năm 2019

Tiếp nối thành công từ các kỳ Liên hoan Đờn ca tài tử và Liên hoan Dân ca Nam bộ được tổ chức hàng năm, tối 21/11, tại Cần Thơ,  đã khai mạc Liên hoan “Đờn ca tài tử - Dân ca Nam bộ” thành phố Cần Thơ năm 2019.

Liên hoan “Đờn ca tài tử - Dân ca Nam bộ” nhằm tiếp tục giới thiệu và quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử - Di sản Văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, và các làn điệu dân ca; góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 

Tại liên hoan, hơn 100 nghệ nhân thuộc 9 ban Đờn ca tài tử của các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ cùng tham gia tranh tài. Các tiết mục dự thi tại Liên hoan đều có nội dung mới gắn với cuộc sống cộng đồng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi đất nước, gương anh hùng liệt sĩ, ca ngợi những gương tiết nghĩa của nhân dân ta, ca ngợi quê hương Cần Thơ đã và đang trên đà phát triển./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn