18:51 | 20/9/2021
Ra diu t’ngay 27/11, Cơ quan thường trú zr’lụ miền Trung, Đài P’rá Việt Nam pa zum lâng C’bhuh y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng lâng Văn phòng pa căh măt Ngân hàng Nông nghiệp lâng pa dưr vel bhươl zr’lụ miền Trung lươt lum khám, pay đọong z’nươu lâng đoọng pr’hêl zooi đha nuôr chr’val c’noong k’tiêc A Xan, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Nâu đoo năc bh’rợ pa zum têy zooi đha nuôr acoon coh zr’lụ c’noong k’tiêc đơơh z’lâh zr’năh k’đhap xang boo tuh.
18:51 | 20/9/2021
Ra diu t’ngay 1/11, Quân chủng Phòng không- Không quân ơy k’dua lướt trôông dấc, đơơng ch’na đh’năh đoọng ha đhanuôr apêê chr’val crêê ta ga ving, căh choom lướt chô đhị chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam lâng 2 đăh c’lâng nắc lướt dzung lâng bhuông păr.
18:51 | 20/9/2021
Boo tuh đhị tỉnh Quảng Nam bhrợ 7 cha nắc chệêt, 3 cha nắc bil tich. Cơnh lâng đhị chr’hoong Duy Xuyên coh ra diu t’ngay 13/10 nắc 4 cha nắc lâh chệêt bil
18:51 | 20/9/2021
Ra diu t’ngay 9/8, 196 thí sinh chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Giang nắc ơy moót g’lúh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn