Ban Tuyên giáo Trung ương đh’rưah lâng Bộ Thông tin lâng Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam t’mêê bhrợ têng bh’rợ prá xay Giao ban bh’rợ tr’nêng báo chí, xuất bản. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa k’đhơợng xay bh’rợ prá xay.

  Báo cáo bh’rợ tr’nêng p’too moon k’đhơợng xay báo chí, xuất bản tơợ tr’nơơp c’moo tươc nâu cơy, đoọng lêy xa nay báo chí năc vêy cớ tr’xăl t’mêê k’rơ bhlâng, ghít cơnh la lua, vêy ta xay bhrợ đơơh loon nhâm mâng râu liêm crêê, liêm choom. Bh’rợ tr’nêng báo chí năc ơy xay bhrợ liêm choom bh’rợ xay truih ooy bh’rợ zư lêy cr’noọ xa nay âng Đảng, zâl cha groong xa nay lất môp, arọp abhuy, xay truih ooy xa nay bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch, zâl cha groong râu căh liêm crêê ooy cr’noọ xa nay chính trị, pr’ăt tr’mông. Bh’rợ xay moon ooy bh’rợ bhrợ pa dưr, pa crêê Đảng pa têệt lâng Chỉ thị 05 âng Bộ Chính trị vêy ta bhrợ k’rơ pa bhlâng. Bâc cơ quan báo chí cơnh: Đài P’rá Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thống tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân… năc ơy vêy bâc tin, bài xay truih ooy bh’rợ xay bhrợ Chỉ thị 05 âng Bộ Chính trị ooy xa nay bh’rợ: T’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ học tập lâng xay bhrợ cơnh cr’noọ xa nay Hồ Chí Minh lâng xa nay bh’rợ bâc cơnh, ta béch g’lăng, vêy chr’năp chr’va coh prang zập ooy.

  Pa prá coh x’rịa bh’rợ prá xay, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ta đang moon, coh cr’chăl ha y, pazêng cơ quan báo chí năc đơơh loon, xay bhrợ ghít pazêng xa nay p’too pa choom đhị Đại hội Đảng g’luh 13 lâng bh’rợ tr’nêng báo chí, râu đêêc năc: báo chí năc cách mạng, liêm choom, liêm crêê lâh mơ; t’bhlâng n’jưah xay bhrợ bh’rợ chính trị n’jưah ting pa dưr dal pr’ăt tr’mông văn hoá, tinh thần đoọng ha đhanuôr; Tr’xăl t’mêê bh’rợ tr’nêng xay truih đhậu bhưah laah mơ lâng pazêng xa nay bh’rợ chr’năp âng k’tiêc k’ruung. T’bhlâng pa choom apêê cán bộ la lua liêm choom ooy cr’noọ xa nay, ta béch coh bh’rợ tr’nêng, ghít lâng vel đong, đhanuôr. Lâng bh’rợ xuất bản năc vêy bâc lâh mơ dợ tác phẩm vêy chr’năp coh ha y chroo./.

Trưởng  Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

chủ trì hội nghị Giao ban công tác báo chí, xuất bản

  Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt  Nam vừa tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí, xuất bản. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng  Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. 

         Báo cáo Công tác chỉ đạo quản lý báo chí, xuất bản từ đầu năm đến nay, cho thấy thông tin báo chí tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt bám sát tình hình thực tiễn, được triển khai chủ động, kịp thời đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm. Công tác báo chí tiếp tục thể hiện được vai trò trong thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Việc thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được đẩy mạnh thực hiện. Nhiều cơ quan báo chí như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân… đã có nhiều tuyến tin bài tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung, hình thức sinh động phong phú, sáng tạo, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

         Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt nhất quán những chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ 13 đối với công tác báo chí đó là: báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả; Tiếp tục vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; Đổi mới hình thức trong công tác tuyên truyền sâu rộng hơn đối với các sự kiện quan trọng của đất nước. Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ thật tốt về bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, sâu sát với cơ sở, nhân dân. Đối với công tác xuất bản cần có nhiều tác phẩm có giá trị trong thời gian tới./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn