Muy tuần cớ âi z’lâh, t’ngay đâu ahêê tr’lum cớ coh t’ruih pa xul Chủ nhật t’ngay 18/7/2021. Tr’nơơp, Alăng Lợi lâng Aviết Sĩ rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc muy t’ngay đhêy x’ría tuần bâc râu bhui har lâng têêm ngăn.

# Đha lum hơnh deh 71 c’moo t’ngay truyền thống c’bhuh Đha dhâm c’mâr xung phong, c’năt pr’hat xa nul Chủ nhật tuần n’nâu xay truih lâng đha nuôr pr’zơc đợ pr’hat xră ooy c’bhuh đha đhâm c’mâr xung phong, đợ apêê âi đơc đoọng lang đha đhâm c’mâr âng đay ha k’tiêc k’ruung.

# L’lăm năc xay truih xa nay tin chr’năp đh’rưah lâng xa nay thể thao liêm pr’hay coh ktiêc hêê lâng bha lang ktiêc.

# Pa xul radio lâng đương xơợng t’ruih âng zi đoọng vêy p’xoọng đợ xa nay pr’hay chr’năp ha muy t’ngay chủ nhật ớ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn