Vơnich Oang lâng Hôih Nhàn nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc! Đhanuôr lâng pr’zợc xoọc xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam

         Nâu kêi nắc pazêng xa nay pa ghit coh t’ruih tbêl đâu thứ 7 t’ngay 17/7/2021

        # Chr’hoong da ding ca coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam t’bhlầng pa chăp lêy, đươi dua khoa học công nghệ đhị bhrợ têng ha rêê đhuôch, t’vaih pazêng pr’đươi vêy chr’năp kinh tế dal, xăl cơnh bhrợ têng đơơng chô  bh’nơơn dal đoọng ha đhanuôr.

        # Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng apêê tỉnh, thành coh prang k’tiếc k’ruung đh’rưah lâng apêê k’bhuh crêê tước ơy lâng xoọc  bhrợ têng ghit liêm bhiệc k’đhơợng lêy gluh moọt, k’đhợơng oó đoọng trơơi boọ pr’luh cr’ay coh ca noong k’tiếc. Xa nay nâu nắc bơơn xay moon coh c’nặt t’ruih “Quyền âng coon ma nuyh”.

        # C’nặt t’ruih “Văn hoá đhi noo hêê acoon coh” xay moon j’niêng chọ chỉ coh têy- muy coh pazêng chr’năp văn hoá âng đhanuôr Thái đhị Tây Bắc.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn