T
Cập nhật: 27/9/2021 7:44
Hay tươc a noo, coh t’ruih t’ngay đâu, a zi nhăn đơơng âng tươc đha nuôr lâng pr’zơc muy bơr pr’hat p’têêt lâng đha đhâm ca sĩ n’nâu. Công coh t’ruih n’nâu, xay truih lâng đha nuôr pr’zơc pr’hat “ Amế ơi”.
7:44 | 27/9/2021
Ma năl đương zêl cơnh lâng đhr’năng plêêng k’tiêc môp bênh lâng pa xiêr đệ bhlâng râu bil bal tu boo tuh đhi boo, apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Nam âi bhrợ t’vaih c’bhuh xung kích tình nguyện. Nâu đoo năc đợ c’bhuh bha lâng, đương zooi ha bh’rợ trông dâc coh vel bhươl bêl boo đhí, tuh bhlong dưr vaih.
7:44 | 27/9/2021
C’lâng xa nay k’rong bhrợ têng Dự án đong máy điện mặt t’ngay Phù Mỹ ơy pa tih k’tiếc lâh 5 hecta crânga bhuy truih biển tỉnh Bình Định coh đhr’năng bhrợ têng dự án bhrợ đhanuôr mốp loom.
7:44 | 27/9/2021
Lâng pazêng râu zr’năh k’đhap coh bh’rợ day lâng học trực tuyến coh cr’chăl pa tuông xã hội, pazêng vel đong ơy bhrợ têng pazêng bh’rợ pa choom crêê cơnh lâng pazêng zr’lụ đoọng pa xiêr râu zr’năh k’đhap tươc ooy bh’rợ học âng học sinh. Râu la lua coh chr’hoong da ding k’coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7:44 | 27/9/2021
T’ngay đâu, t’ngay 21 c’xêê 9 (crêê t’ngay 15/8 âm lịch) công năc bêl Tết Trung thu. P’căh mặt pazêng manuyh bhrợ têng t’ruih p’rá Cơ Tu, rơơm kiêng pazêng apêê ađhi k’tứi vêy muy hân noo Trung thu la lua bhui har, têêm ngăn.
7:44 | 27/9/2021
Da ding ca coong Quảng Nam đương zêl boo tuh coh pr’đơợ pr’luh cr’ay Covid-19.
7:44 | 27/9/2021
C’năt pr’hat xa nul chủ nhật, xay truih muy bơr pr’hat ooy Trung thu bơơn bâc lang p’niên k’tứi Việt Nam chăp kiêng. Cơnh lâng pr’đơc “Trung thu đoọng ha dhi” đợ pr’hat coh t’ruih vêy đơơng a hêê rach chô cớ lâng cr’chăl p’niên k’tứi lâng bâc ha dum bh’rương đh’rưah lươt pay đèn, bhui har cha ơh.
7:44 | 27/9/2021
Cơnh lâng đhr’năng pr’luh Covid-19 vaih k’rơ, bấc c’xêê đâu, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đhị ca noong k’tiếc Tây Giang, tỉnh Quảng Nam t’ngay ha dưm đương cha mệêt lêy, goon zư c’lâng p’leh, k’đhợơng bhrợ oó đoọng apêê moọt chô lết xa nay, oó đoọng pr’luh cr’ay trơơi bọo coh vel đong
7:44 | 27/9/2021
Tỉnh Quảng Nam t’bhlâng pa dưr bh’rợ ch’mêêt lêy âng chính quyền cấp chr’hoong, chr’val cơnh lâng apêê nhà máy thủy điện coh vel đong bêl xơợng bhrợ Quy trình k’đhợợng bhrợ a boc đac coh zr’lụ k’ruung Vu Gia – Thu Bồn.
7:44 | 27/9/2021
Tr’mông tr’meh cơnh c’xu coh đhr’năng t’mêê đhị zr’lụ đhanuôr acoon coh tỉnh Phú Yên.
7:44 | 27/9/2021
K’noọ 1 c’moo xang apêê g’luh hr’lang da ding coh hân noo boo tuh c’moo a hay, đha nuôr zr’lụ hr’lang tỉnh Thừa Thiên Huế căh âi bơơn tơơi ăt đhị đhăm t’mêê n’lơơng. Bh’rợ ăt ma mông cớ đhị apêê dzung da ding âi hr’lang hr’câh lâng vêy đhr’năng dưr hr’câh ha vooh k’tiêc bhrợ đha nuôr k’rang k’pân.
7:44 | 27/9/2021
Đhanuôr miền Trung k’rang hr’lang hr’câh đoo bêl hân noo boo tuh tươc.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn