P’căh mặt Hội manuyh Việt Nam coh thủ đô Viêng Chăn, Lào t’mêê pa đơp đoọng zên mặt vêy chr’năp 50 ức kip (115 ức đồng) ooy chính quyền thủ đô Viêng Chăn (Vientiane) đoọng ting xay bhrợ cơnh xa nay ta đang moon chroi đoỌng zên, ting tr’pac râu zr’năh k’đhap lâng thành phố Hà Nội lâng Thành phố Hồ Chí Minh zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19.

P’căh mặt chính quyền thủ đô Vientiane, Phó Đô trưởng Phù- khổng Băn-na- vông (Phoukong BANAVONG) xay moon, thành phố Hà Nội lâng Thành phố Hồ Chí Minh năc 2 thành phố bhrợ zr’ziêng lâng thủ đô Vientiane, lâng cr’noọ xa nay: cr’liêng ch’neh công ng’veh tr’pâng, đoong r’veh công veh tr’pâng, bh’rợ tr’pác râu zr’năh k’đhap đh’rưah coh cr’chăl n’nâu năc chr’năp pa bhlâng, xay moon râu chr’năp ga măc coh bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19. T’cooh Phoukong xay moon dal xa nay bh’rợ chr’năp liêm âng Hội manuyh Việt Nam thủ đô Vientiane, căh muy pa dưr xa nay bh’rợ zr’ziêng liêm pr’hay bhlưa thủ đô Vientiane lâng thành phố Hà Nội lâng thành phố Hồ Chí Minh, ting n’năc năc dợ pa dưr xa nay bh’rợ zr’ziêng, xa nay đoàn kết chr’năp, k’rong bhrợ đh’rưah bhlưa Lào lâng Việt Nam ting t’ngay nhâm mâng lâh mơ.

Phó Đô trưởng Phoukong xay moon p’xoọng, tu pr’luh cr’ăy Covid-19 coh Lào công cơnh coh Việt Nam xoọc dưr vaih k’rơ, chính quyền thủ đô Vientiane năc chroi đoọng zên zooi thành phố Hà Nội lâng Thành phố Hồ Chí Minh zâl cha groong pr’luh ooy Đại sứ quán Việt Nam đhị Lào./.

Thủ đô Viêng Chăn (Lào) chia sẻ khó khăn với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Đại diện Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, Lào vừa trao tiền mặt trị giá 50 triệu kíp (khoảng 115 triệu đồng) cho chính quyền thủ đô Viêng Chăn (Vientiane) nhằm hưởng ứng cuộc vận động quyên góp kinh phí, chia sẻ khó khăn với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Đại diện chính quyền thủ đô Vientiane, Phó Đô trưởng Phù-khổng Băn-na-vông (Phoukong BANNAVONG) cho biết, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 thành phố kết nghĩa với thủ đô Vientiane, với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” việc chia sẻ khó khăn lẫn nhau trong lúc này là rất cần thiết, mang ý nghĩa to lớn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.  Ông Phoukong đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa thủ đô Vientiane với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam ngày càng bền chặt.

Phó Đô trưởng Phoukong cho biết thêm, do tình hình dịch Covid-19 ở Lào cũng như Việt Nam đang diễn biến phức tạp, chính quyền thủ đô Vientiane sẽ trao tặng tiền ủng hộ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn